UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Aktualizacja Studium dla Gminy

Rozmiar:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. 

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna).


Artykuły powiązane:

HARMONOGRAM  UZGODNIEŃ  PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ   I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Z REGIONALNĄ DYREKCJĄ OCHRONY ŚRODOWISKA w KRAKOWIE

L.p. Data Nr pisma Rodzaj pisma Przez kogo
wydane
Skany pism
1 04.09.2012r. IR.6720.12.1.2012. AB Pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
2 05.10.2012r. OO.411.2.18.2012. MZi Odpowiedź na ww pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
3 03.10.2014r. IR.6720.17.2014.AB Pismo o uzgodnienie i opinię do projektu studium wraz z prognozą Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
4 06.11.2014r. OP-I.610.1.20.2014.MMr I Odmowa uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
5 06.11.2014r. OO.410.3.33.2014.MZi I Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
6 06.11.2015r. IR.6720.1.14.2015.AB Pismo o uzgodnienie projektu studium Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
7 23.10.2015r. IR.6720.1.14.2015.AB Pismo o zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
8 03.12.2015r. OP-I.610.1.20.2014. KG.AD II Odmowa uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
9 3.12.3015r. OO.410.3.36.2015.MZi II Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
10 11.01.2016r. IR.6720.1.1.2016.AB Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   w Warszawie od rozstrzygnięcia RDOŚ Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
11 11.01.2016r. IR.6720.1.1.2016.AB Zażalenie na postanowienie RDOŚ znak OP-I.610.1.20.2014.KD.AD z dnia 03.12.2015r.,do GDOŚ w Warszawie Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
12 26.01.2016r. OP-I.610.1.20.2014.2015.2016.KG.AD Pismo dotyczące przekazania zażalenia na postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
13 31.03.2016r. DOA-wol.610.3.2016.ŁCZ Postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pobierz
14 28.06.2017r. IR.6720.1.3.2017.AB Pismo o uzgodnienie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
15 18.07.2017r. OP-I.610.1.20.2014.2017.KG/PWa III odmowa  uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
16 17.07.2017r. OO.410.3.27.2017.MZi III Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
17 18.07.2017r. OO.410.3.27a.2017.MZi Pismo dotyczące ponownego opiniowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Pobierz
18 27.07.2017 IR.6720.1.4.2017.AB Zażalenie na postanowienie RDOS Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz
19 18.08.2017 DOA-wol.610.12.2017.ŁCZ Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pobierz
20 16.10.2017 XL/262/2017 Uchwała Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pobierz

 

13/04/2016 - Przedłużenie konsultacji dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

11/03/2016 - Informacja Wójta Gminy dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

04/03/2016 - Zaproszenie na spotkanie dot. Planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

18/02/2016 - Projekt planu ochrony dla OPN - obszar Natura 2000

29/01/2016 - Na jakim etapie jest Studium w styczniu 2016

15/12/2015 - Studium - Gmina oczekuje na opinie i uzgodnienia

18/05/2015 - Informacja o przebiegu prac nad STUDIUM

17/12/2014 - Spotkanie dot. projektu studium

17/09/2014 - Termin wyłożenia Studium do publicznego wglądu

01/07/2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium

18/07/2017 - Pismo dotyczące ponownego opiniowania

17/07/2017 - III Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18/07/2017 - III odmowa  uzgodnienia

28/06/2017 - Pismo o uzgodnienie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

31/03/2016 - Postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia

26/01/2016 - Pismo dotyczące przekazania zażalenia na postanowienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

11/01/2016 - Zażalenie na postanowienie RDOŚ znak OP-I.610.1.20.2014.KD.AD z dnia 03.12.2015r., do GDOŚ w Warszawie

11/01/2016 - Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie od rozstrzygnięcia RDOŚ

3/12/3015 - II Opinia do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

03/12/2015 - II Odmowa uzgodnienia

23/10/2015 - Pismo o zaopiniowanie projektu studium wraz z prognozą

06/11/2015 - Pismo o uzgodnienie projektu studium

06/11/2014 - I Opinia do projektu studium wraz z prognoząoddziaływania na środowisko

06/11/2014 - I Odmowa uzgodnienia

03/10/2014 - Pismo o uzgodnienie i opinię do projektu studium wraz z prognozą

05/10/2012 - Odpowiedźna  pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko

04/09/2012 - Pismo o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko

03/09/2012 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER