UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zmiany prawne dotyczące wycinek drzew

Rozmiar:

17 czerwca 2017 roku zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.  Najważniejsze zmiany dotyczą osób fizycznych, które będą miały obowiązek pisemnego zgłaszania Urzędowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia o zamiarze usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek ten dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

 • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
 • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
 • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.
 •  

Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew objętych zgłoszeniem. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalizacji drzew na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - m. in. drzewa rosnącego na obszarze parku krajobrazowego lub drzewa - pomnika przyrody). Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Działki, z których usunięte zostaną drzewa w trybie zgłoszenia, podlegają pięcioletniej karencji przed występowaniem o pozwolenie na jej zabudowanie. Jeżeli właściciel wystąpi do organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed upływem pięciu lat od oględzin, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z parametrami ustalonymi podczas oględzin. Nie będą wtedy stosowane żadne z okoliczności ustawowego zwolnienia z opłat, które mają miejsce w przypadku prowadzenia pełnych postępowań kończonych decyzją. Naliczenie tych opłat nie będzie miało natomiast miejsca w przypadku, gdy budowa nie będzie miała związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub będzie realizowana w innej części niż znajdowały się drzewa.

Jeżeli więc usuniecie drzew może mieć związek z planowaną w niedalekiej przyszłości inwestycją budowlaną, należy wystąpić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o wydanie zezwolenia, wskazując zamiar inwestycyjny jako jedną z okoliczności usuwania drzew. Istotne jest to w szczególności w przypadkach, gdzie drzewa kwalifikują się do ustawowych zwolnień z opłat, którymi może być np. stan fitosanitarny lub stwarzanie zagrożenia dla ludzi lub mienia.

Zmianie ulegnie również wysokość opłat za usuwanie drzew. W ciągu miesiąca od wejścia
w życie ustawy minister właściwy do spraw środowiska ma opublikować wysokość aktualnych stawek. Do tego czasu będą obowiązywały obecne, maksymalne stawki 500 zł za każdy centymetr obwodu pnia.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której znajdują się drzewa ma kilku właścicieli, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli.

Jeżeli więc osoba fizyczna na swojej działce chce usunąć drzewo powinna pisemnie zawiadomić o tym zamiarze urząd (dołączając rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości) i czekać na oględziny. Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, przy czym należy wziąć poprawkę na czas doręczenia przez pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się do daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla pocztowego), a nie doręczenia stronie.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia (bądź po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin) lub wbrew sprzeciwowi organu jest traktowane równorzędnie z usunięciem bez zezwolenia i podlega karze w wysokości dwukrotności opłaty. Aby uniknąć sytuacji, gdzie przez opóźnienie w doręczeniu może dojść do usunięcia drzewa na które wniesiono sprzeciw, zaleca się kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę,  tel. 12 3895 247 wew. 247.

Podmioty o osobowości prawnej oraz osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej w dalszym ciągu zobowiązane są do składania wniosków na zasadach analogicznych do obecnie obowiązujących, przy czym powyższe obwody pni mają również zastosowanie do określania gabarytów drzew podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenie na usunięcie.

Wniosek na wycinkę drzew składają - osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

2.Ustawa o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER