UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Ogłoszenia dla Przedsiębiorców

Uwaga na wyłudzenia!

Rozmiar:

UWAGA! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia, jednocześnie informujemy, iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

CEIDG Ostrzega!

Rozmiar:

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2016

Rozmiar:

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2016.

Małopolska Nagroda Gospodarcza ma charakter honorowy. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest corocznie w następujących kategoriach:

1) mały przedsiębiorca,
2) średni przedsiębiorca,
3) duży przedsiębiorca.

Załączniki:
Pobierz plik (Małopolska Nagroda Gospodarcza.pdf)Pełna treść ogłoszenia262 kB

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015

Rozmiar:

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. mały przedsiębiorca
 2. średni przedsiębiorca
 3. duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”. Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP. Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352
(decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Matejek, tel. 12/63 03 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.malopolskie.pl
www.businessinmalopolska.pl

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Rozmiar:

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa , która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów przez przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianami, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 pracowników lub są sporządzane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzane są za nie więcej 5 pracowników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, można je nadal złożyć papierowo w urzędzie skarbowym, jednak w terminie krótszym o miesiąc, czyli do końca stycznia.

Czytaj więcej: Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Konkurs "Sposób na Sukces"

Rozmiar:

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii zapraszamy do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe. 

Ekspert Innowacji - program szkoleń

Rozmiar:

EKSPERT INNOWACJI - program szkoleń realizowany w ramach projektu "Zarządzanie innowacją"

Z usługi mogą skorzystać pracownicy i właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych (pomoc de minimis) uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów.

Ekspert Innowacji to szkolenie w trybie b-learning ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji w określonych obszarach, związanych z tematyką innowacji. Jest to połączenie szkoleń e-learningowych (realizowanych on-line z wykorzystaniem komputera) oraz szkoleń stacjonarnych. W ramach Eksperta Innowacji uczestnicy mogą skorzystać ze szkoleń w następujących tematach:

 • zarządzanie projektami innowacyjnymi (szkolenie stacjonarne: "Budowanie zespołu projektowego")
 • monitorowanie strategiczne i analiza konkurencyjności (szkolenie stacjonarne: "Zarządzanie zmianą")
 • zarządzanie kreatywnością ( szkolenie stacjonarne: Kreatywny zespół")
 • planowanie i programowanie (szkolenie stacjonarne: "Odczuwanie innowacji")
 • zarządzanie wynikami
 • zarządzanie środkami (finansowanie)


Każdy moduł składa się z 42 godzin e-learningu oraz 8 godzin szkolenia stacjonarnego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem 12 430 39 03.

Nauka w parze z biznesem - szkolenia MARR

Rozmiar:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt skierowany do przedsiębiorstw, pracowników firm, pracowników naukowych i jednostek naukowych. W związku z rozpoczęciem rekrutacji na staże i szkolenia praktyczne dla:

 • Pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach
 • Pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP w jednostkach naukowych z Małopolski

Oferta szkoleniowa dla mikro i małych przedsiębiorstw

Rozmiar:

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie wszystkie MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA, które chcą poszerzyć swój pakiet usług o usługi dedykowane dla osób starszych. Celem tego projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorców (zatrudniających od 4 do 49 osób) i ich pracowników w obszarze budowania i rozwijania usług dopasowanych do potrzeb dojrzałego klienta. Dojrzały klient – osoba starsza powyżej 60 roku życia, która jest lub mogłaby być odbiorcą usług oferowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwo.

Nasze społeczeństwo się starzeje, coraz większą grupę odbiorców stanowią osoby dojrzałe i dla nich należy dostosowywać usługi tak aby nie stracić, a zyskać na tym segmencie rynku odbiorców. Jak to jednak zrobić, jakie usługi należy wdrożyć aby były one atrakcyjne dla osób starszych – tego dowiedzą się Państwo biorąc udział w projekcie. Podczas uczestnictwa projekcie można wypracować i zrealizować pomysł na ciekawe usługi, które poszerzą krąg Państwa odbiorców, przyciągną nowych, spowodują Państwa konkurencyjność w swojej grupie usług.

Zakres projektu obejmuje:
- opracowanie planów rozwoju dla przedsiębiorców, dzięki któremu będą mogli uruchomić nowe usługi skierowane dla osób starszych – 68 godzin doradztwa – uczestniczą w tym 2 osoby z kadry zarządzającej
- indywidualnie dopasowane szkolenia i usługi doradcze będące wynikiem planów rozwoju - 4 dni szkoleniowe – po 1 dniu dla każdej z 4 osób biorących udział w projekcie
- wsparcie doradcze podczas uruchomienia usług skierowanych dla dojrzałych klientów – 36 godzin doradztwa – uczestniczą w tym indywidualnie wszystkie 4 osoby zgłoszone z danej jednostki.

W projekcie powinny uczestniczyć 4 osoby z firmy (każda osoba w innym uzgodnionym z Państwem terminie) – 2 osoby z kadry zarządzającej i 2 pracowników. Szkolenia oraz doradztwo podczas uruchomienia usługi obejmuje wszystkie 4 osoby. 

Załączniki:
Pobierz plik (Usługi dla 60+ Kraków.pdf)Pełna treść informacji323 kB

Kalendarz dobrego księgowego w Akademii PARP

Rozmiar:

Co właściwie należy do obowiązków księgowego? O czym powinien pamiętać przedsiębiorca, który chce samodzielnie prowadzić sprawy księgowo–kadrowe własnej firmy? Które obowiązki musi wykonywać cyklicznie, np. co miesiąc lub kwartał, a które dopiero, gdy wystąpią określone zdarzenia, np. zatrudnienie pracownika? Odpowiedzi na te pytania przedsiębiorcy znajdą się w nowym szkoleniu e-learning Akademii PARP „Kalendarz dobrego księgowego”.

- Przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków formalnych, których wypełnianie jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem. Przedsiębiorca i księgowy w małej firmie muszą mieć świadomość, czego wymaga prawo. W małych firmach, prowadzących sprawy księgowe i kadrowe samodzielnie, często jedna osoba odpowiedzialna jest za wszystko. Nie tylko za prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatku dochodowego czy podatku VAT, ale również za sprawy pracownicze, ZUS, udział w kontrolach podatkowych i inne obowiązki spoczywające na firmie – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP. Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość istnienia tych obowiązków oraz pamiętać o terminach ich wypełnienia. Zwłaszcza, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za ich niedopełnienie.

Załączniki:
Pobierz plik (KomunikatPrasowy_KalendarzDobregoKsiegowego_UM.pdf)Pełna treść informacji171 kB
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER