Aktualności

21-07-2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne
Ostrzeżenie meteorologiczne

od godz. 10.00 dnia 21.07.2019 do godz. 24.00 dnia 21.07.2019 burze z gradem/2, deszczu do 50 mm, porywy wiatru do 100 km/h.

dowiedz się więcej
18-07-2019 - Informacja dla Mieszkańców gminy dot. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”
Informacja dla Mieszkańców gminy dot. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

  Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

 Przypomnijmy iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

 Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

 • I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych
 • II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych
 • III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet

 Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety ze względu na czas który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Do pobrania:

Informacja

dowiedz się więcej
17-07-2019 - X sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
X sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 22 lipca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad X sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.
4. Informacja na temat budowy drogi „Podkrupie” w Racławicach.
5. Zatwierdzenie protokołu nr IX/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 76/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.2.  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Jerzmanowicach (działki nr 1230/3 i 1231/4) (druk nr 79/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.3.  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019 – 2021 (druk nr 78/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
6.4. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie z siedzibą w Sąspowie (druk nr 85/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
6.5. ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 86/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
6.6. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 83/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.7. uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 81/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 80/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.9. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości opłat za te usługi (druk nr 82/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
6.10.  zmiany statutu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 73/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6.11. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 87/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6.12. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 84/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6.13.  zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 77/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
7. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
17-07-2019 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 22 lipca 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice     ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019 – 2021 (druk nr 78/2019 ).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie z siedzibą w Sąspowie (druk nr 85/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 86/2019).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
17-07-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 22 lipca 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 73/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 87/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 80/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 84/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 77/2019).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                      Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
16-07-2019 - Pacyfikacja wsi Łazy
Pacyfikacja wsi Łazy

16 lipca to data kolejnej rocznicy pacyfikacji wsi Łazy, w tym roku mija 76 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, które głęboko zapadły w pamięć wszystkich mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o historii naszej Gminy oraz ofiarach, jakie ponieśli jej mieszkańcy. W tym roku obchody rocznicy odbyły się w niedzielę, 14 lipca. Podczas Mszy świętej modlono się za ofiary pacyfikacji, ksiądz proboszcz przypomniał przebieg tamtych wydarzeń.
Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz Gminy i Powiatu Krakowskiego. Powiat reprezentował p. Tadeusz Nabagło, członek zarządu, zaś władze Gminy Wójt Tomasz Gwizdała, przewodniczący Rady Gminy Robert Bąbka oraz radni. Kwiaty złożyły także delegacje: KGW z Łaz, Sołtys wraz z radą sołecką, przedstawiciele OSP Łazy.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
176
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec