Aktualności

31-01-2023 - Zakup preferencyjny węgla
Zakup preferencyjny węgla

Już ponad 160 gospodarstw z naszej gminy skorzystało z możliwości nabycia węgla po preferencyjnej cenie. To ostatnia szansa na zakup surowca w kwocie 1880 zł za tonę. Wnioski można składać do 31.01.2023.


Więcej pod linkiem https://tiny.pl/wlllp

dowiedz się więcej
30-01-2023 - Transmisja LIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 30.01.2023 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
26-01-2023 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

 

Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022r. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/344/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31 października 2022r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, ogłaszam:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W 2023 ROKU

 

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu - zał. nr 1
 2. Zarządzenie nr 14-2023 o konkursie
 3. Załączniki do pobrania
dowiedz się więcej
25-01-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  30 stycznia 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 2023 rok (druk nr 380/2023).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
25-01-2023 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 30 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 376/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 377/2023).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 378/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców (druk nr 382/2023).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
298
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie