Aktualności

01-12-2022 - Procedura zakupu węgla
Procedura zakupu węgla

Rusza sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie!
Wójt Tomasz Gwizdała podpisał umowę ze Spółką Aukcyjną Tauron Wydobycie z siedzibą w Jaworznie. Gmina będzie odbierać węgiel z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Do Państwa surowiec dostarczy Skład Węgla w Przegini.
Finalnie węgiel sprzedawany będzie dla mieszkańców w cenie 1880,00 zł za tonę. W kwotę wliczony jest już transport z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.
Od dziś pracownicy Urzędu będą kontaktowali się z mieszkańcami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, a chcieliby skorzystać z możliwośći zakupu węgla w preferencyjnej cenie mają czas do 9.12.

Procedura krok po kroku :

 1. Mieszkaniec może złożyć do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia wniosek o preferencyjny zakup węgla w terminie do dnia 09.12.2022r.
 2. Wnioskodawca otrzyma informację od pracownika Urzędu Gminy o pozytywnie rozpatrzonym wniosku
 3. Wnioskodawca dokonuje wpłaty przelewem lub w banku na konto Urzędu Gminy

Dane do przelewu:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

nr konta: 54 8589 0006 0150 0450 0390 0070

 

W tytule przelewu należy podać:

 • Preferowany zakup węgla
 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Adres gospodarstwa domowego

 

 1. Następnie, w terminie nie wcześniej niż 3 dni od dokonania wpłaty, należy zgłosić się po odbiór faktury do Urzędu Gminy do pokoju nr 124
 2. Węgiel zostanie dostarczony pod wskazany we wniosku adres
 3. Przy odbiorze węgla Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego. Jeżeli Wnioskodawca nie będzie obecny przy odbiorze węgla, musi upoważnić inną osobę (na piśmie)

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 12 3895247 wew. 124

 

Do pobrania:

Formularz wniosku do pobrania w załączniku

Certyfikat jakości paliwa stałego

dowiedz się więcej
01-12-2022 - Zarządzenie 266-2022 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania
Zarządzenie 266-2022 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania

Zarządzenie 266-2022 w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu A, B i C) w 2023 roku.

Do pobrania:

Zarządzenie 266-2022

Formularz zgłoszenia

dowiedz się więcej
28-11-2022 - Transmisja LII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 28.11.2022 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
24-11-2022 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 364/2022).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 368/2022).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 369/2022).
 6. Pismo Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach w sprawie dofinansowania działalności.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                 

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Rafał Izdebski

dowiedz się więcej
24-11-2022 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 28 listopada 2022r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców (druk nr 367/2022).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
23-11-2022 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 28 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Dyskusja w sprawie niszczenia krzewów ozdobnych w miejscowości Jerzmanowice.
 4. Pismo Mieszkańców Domu Nauczyciela w Przegini.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” za lata 2019-2020 (druk nr 363/2022).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata  2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. (druk nr 360/2022).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 364/2022).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
294
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie