Aktualności

25-01-2022 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowym
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie  zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowym

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

 Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. 1057z pózn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/274/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 października 2021r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W 2022 ROKU

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie - pożytek 2022 rok
  2. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu ofert na 2022rok - pożytek
  3. Wzór oferty - załączniki - do pobrania (zip)
dowiedz się więcej
25-01-2022 - Zmiana systemu organizacji pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Zmiana systemu organizacji pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Mając na uwadze panujące zagrożenie epidemiologiczne i stały wzrost zachorowań na COVID-19, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r., zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do najpilniejszych i niezbędnie koniecznych. Pozostałe w miarę możliwości rekomendujemy, by załatwiać drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Siedziba Urzędu Gminy nie zostanie całkowicie zamknięta, zmieni się jedynie tryb pracy części pracowników samorządowych poprzez wprowadzenie pracy zdalnej.

dowiedz się więcej
24-01-2022 - Informacja o zmianie formy korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanej siedzibie Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia!
Informacja o zmianie formy korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanej siedzibie Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia!

„Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

- zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217, lub

- zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

dowiedz się więcej
19-01-2022 - Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju
Stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Są cztery stopnie alarmu: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy DELTA. Stopień ALFA-CRP jest najniższym stopniem alarmowym. Ostatnio stopień ALFA-CPR obowiązywał podczas katowickiego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 od 6 grudnia do 10 grudnia.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

dowiedz się więcej
18-01-2022 - Zbiórka choinek
Zbiórka choinek

Jak co roku odbierzemy od Was drzewka, które zdobiły Wasze domy na święta.
Zbiórka choinek będzie realizowana przez ZGK „Bolesław", przy okazji odbioru odpadów biodegradowalnych 21 stycznia lub w drugim terminie 17 lutego.
Choinki należy wystawiać przed posesjami do godziny 6:00 w dniu zbiórki.
Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób.
Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jeśli macie choinkę w doniczce możecie dać jej drugie życie.
Brak miejsca w ogrodzie? Wystarczy zadzwonić do Urzędu pod numer 12-38-95-247 wew. 124. Odbierzemy od Was drzewko w doniczce i posadzimy na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

dowiedz się więcej
14-01-2022 - Małopolskie ferie z WOT
Małopolskie ferie z WOT

Chciałbyś zostać żołnierzem? A najlepiej w swoim województwie? Zapraszamy w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej! Jeśli nie chcesz rezygnować z nauki lub pracy na rzecz szkolenia, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Przygotowaliśmy projekt „Ferie z WOT” w Małopolsce, dzięki któremu w szczególności uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz nauczyciele odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
273
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie