Aktualności

22-01-2021 - Oddajemy choinki naturze!
Oddajemy choinki naturze!

98 drzewek odebrała wczoraj od naszych Mieszkańców firma ZGK "Bolesław".
Choinki zostaną poddane ekologicznej utylizacji.
Trafią do kompostowni, w której przerobione zostaną na nawóz.

Przegapiłeś termin? Kolejna zbiórka 17 lutego.

dowiedz się więcej
22-01-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 25 stycznia 2021r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 215/2021).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                          Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
20-01-2021 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 25 stycznia 2021 r. o godz.  16.15 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarowej położonej w Gotkowicach (druk nr 217/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 1083/7) (druk nr 218/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Przegini (dz. 1278/3) (druk nr 219/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2024 (druk 220/2021).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
20-01-2021 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 stycznia 2021r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 210/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021(druk nr 211/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 212/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 213/2021).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 214/2021).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.                                                                      

 

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
19-01-2021 - XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/2020 i nr XXIX/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2024 (druk 220/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 210/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021(druk nr 211/2021) .
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 212/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 213/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zmiany uchwały nr IV/20/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 214/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.7. wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarowej położonej w Gotkowicach (druk nr 217/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.8. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 1083/7) (druk nr 218/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.9. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Przegini (dz. 1278/3) (druk nr 219/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.10. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 215/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 216/2021).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
19-01-2021 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 16.45 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021r.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodnicząca
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej

                                                                                                    Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
236
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020