Aktualności

05-08-2022 - Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach
Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach

Informujemy o zmianie godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach.

W dniu 6 sierpnia (sobota) PSZOKi będą funkcjonowały od godz. 7.00 do 9.30.

Zmiana zostaje wprowadzona w związku z marszem/biegiem SMArt RUN 4.

Za utrudnienia przepraszamy!

dowiedz się więcej
05-08-2022 - Zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia SMArt RUN 4 w części Jerzmanowic i Łaz!
Zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia  SMArt RUN 4 w części Jerzmanowic i Łaz!

W związku z marszem/biegiem SMArt RUN 4 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia w części Jerzmanowic i Łaz! Zostaną zamknięte: ul. Rajska, ul. Centralna, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Św. Jana Pawła II, ul. Międzygórze i ul. Zachodnia w m. Jerzmanowice oraz droga łącząca m. Jerzmanowice z m. Łazy.

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: godzina 10.00 dnia 6 sierpnia 2022 r.
Planowany termin przywrócenia do stanu faktycznego: godzina 13.00 dnia 6 sierpnia 2022 r. Drogi będą sukcesywnie otwierane, w zależności od czasu przemieszczenia się uczestników.

dowiedz się więcej
04-08-2022 - Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w Szklarach
Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w Szklarach

Od sierpnia PSZOK w Szklarach zostaje przeniesiony na parking przy plebanii, obok kościoła parafialnego.

PSZOK-i działają w każdej z miejscowości przynajmniej raz na dwa miesiące. Kliknij, aby zapoznać się z aktualnym harmonogramem https://tiny.pl/7d38h.

dowiedz się więcej
04-08-2022 - Obowiązek koszenia i odchwaszczania
Obowiązek koszenia i odchwaszczania

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Do rekultywacji gruntów zobowiązany jest każdy właściciel. Zaniechanie zwalczania chwastów może być przyczyną degradacji gruntów, powodując utratę albo ograniczenie ich wartości użytkowej,

 Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i niekoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się siedliskiem sprzyjającym dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Przez samosiewy nieruchomości dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Często stają się również miejscem składowania odpadów.

 W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

 Rolnicy, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, mają obowiązek  utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej.

 

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe wywiązujmy  się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów.

dowiedz się więcej
25-07-2022 - Transmisja XLVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja XLVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 25.07.2022 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
285
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie