Aktualności

19-06-2024 - Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (Quality Meat Program)
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (Quality Meat Program)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca   br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe  dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

 • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
 • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt" dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50% wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.qmpsystem.eu

Podstawowe kryteria jakie należy spełnić aby dołączyć do programu:

Katalog ras bydła dopuszczonych do certyfikacji w Systemie QMP:

· bydło ras mięsnych

(LM) Limousine (CH) Charolaise (AN), (AR) Angus

(HH) Hereford (SL) Salers (SM) Simental

(GA) Galloway (HI) Highland

(BB) Belgijska biało-błękitna (WA) Wagyu

(BD) Blond d'Aquitaine

(MM) mieszańców ras mięsnych, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mięsnych.

· bydło ras mlecznych

(HO) holsztyńsko fryzyjska

(RW) polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czerwono – biała

(RE) europejskie bydło czerwone (pozostałe odmiany rasy)

(ZR) polska czarno – biała (ZB) polska czerwono – biała

(MS) mieszańców ww. ras

· bydło w typie użytkowym kombinowanym

(RP) polska czerwona, (MO) montbeliarde

(MO) montbeliarde

(BG) bydło białogrzbiete, (SM) simental

(MS) mieszańców ww. ras, których materiał ojcowski pochodzi od buhajów ras mlecznych.

Główne założenia systemu QMP to:
 • Utrzymywanie bydła bez uwięzi, wolnostanowiskowe.
  • bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia w przeliczeniu na sztukę:
   • krów i jałówek powyżej 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 4,5 m2
   • jałówek powyżej 6-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2,2 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 2,2 m2
   • buhajów – co najmniej 9 m2
  • bez wydzielonych legowisk i ściółki, z wyjątkiem buhajów, krów i jałówek cielnych powyżej 7-go miesiąca ciąży, powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
   • jałówek powyżej 19-go miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7-go miesiąca ciąży – co najmniej 2 m2 ,
   • jałówek pow. 6-go miesiąca życia do 19-go miesiąca życia – co najmniej 1,6 m2
   • bydła opasowego o masie ciała do 300kg – co najmniej 1,3 m2
   • bydła opasowego o masie ciała powyżej 300kg – co najmniej 1,8 m2
 • Opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy – plan żywienia zwierząt zgodnie z ich potrzebami bytowymi i produkcyjnymi, w przypadku pasz z zakupu od certyfikowanych dostawców pasz wg deklaracji.
 • Stała współpraca z lekarzem weterynarii – deklaracja stanowiąca poświadczenie przez producenta zapewnienia w gospodarstwie profilaktyki lekarsko-weterynaryjnej (np.: kwarantanna, odrobaczanie, reagowanie na symptomy).

 

dowiedz się więcej
18-06-2024 - III Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji
III Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji

Zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji odbędzie się 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad III sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia IX kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr I/2024 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr II/2024 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Jerzmanowice - Przeginia (druk nr 15/2024).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 17/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.3. zmiany uchwały Nr LXVIII/447/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2024-2034 (druk nr 18/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.4. wspólnej realizacji i finansowania zadania „Naprawa uszkodzeń i udrożnienie potoku Racławka w km 13+050-13+300 w m. Racławice, Czubrowice gm. Jerzmanowice-Przeginia" (druk nr 16/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Debata nad Raportem o stanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2023.
5.5. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia wotum zaufania (druk nr 12/2024).
5.6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2023 (druk nr 13/2024).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.7. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2023 (druk nr 14/2024).
Opinia: Komisja Rewizyjna
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
10-06-2024 - Analiza rynków rolnych maj 2024
Analiza rynków rolnych maj 2024

Analizę rynków rolnych oraz informację dotyczącą prac Zarządu, biur MIR przygotowaną przez pracowników za miesiąc maj 2024r.

Analiza znajduje się na stronie internetowej w zakładce: Analizy Miesięczne

https://mir.krakow.pl/analizymiesieczne

dowiedz się więcej
10-06-2024 - Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wczoraj oddali swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wzięli odpowiedzialność za przyszłość Polski i Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

Frekwencja w gminie wyniosła 38,84%.

Wyniki głosowania w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dostępne są na stronie Państwowa Komisja Wyborcza

dowiedz się więcej
07-06-2024 - Bezpłatny transport na wybory w dniu 9 czerwca 2024 roku
Bezpłatny transport na wybory w dniu 9 czerwca 2024 roku

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. na podstawie art. 37f Kodeksu Wyborczego - organizuje bezpłatny dowóz do lokali wyborczych.

Uruchomione zostaną po dwa kursy na każdy obwód wyborczy.

Autobusy będą oznaczone na przedniej szybie napisem: TRANSPORT NA WYBORY.

Kontakt do Przewoźnika: 606 114 890.

Do pobrania:

Wybory dojazd

dowiedz się więcej
31-05-2024 - Uwaga mieszkańcy Sąspowa!
Uwaga mieszkańcy Sąspowa!

Kolejny etap remontu drogi do szkoły rusza po weekendzie!
W poniedziałek, 3 czerwca 2024 r., prace rozpoczną się na odcinku od strony Doliny Sąspowskiej. Rano dojazd do szkoły będzie odbywał się bez przeszkód. Po południu mogą pojawić się utrudnienia i czasowe zamknięcie drogi przy remizie.
We wtorek, 4 czerwca 2024 r., prace będą prowadzone od strony drogi powiatowej. Dojazd do szkoły będzie możliwy przez "Zabugaje" zgodnie z wyznaczonym objazdem. Prosimy o stosowanie się do oznakowania. Poniżej trasa objazdu.
Aby uniknąć utrudnień, prosimy o pozostawienie samochodów poza obszarem prac. Pracowników szkoły i rodziców uczniów prosimy o korzystanie z parkingów i niezastawianie chodnika.
O dalszych pracach i utrudnieniach będziemy na bieżąco informować.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
335
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie