Aktualności

24-05-2022 - XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 (druk nr 324/2022).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (druk nr 325/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 326/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
24-05-2022 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 16.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (druk nr 325/2022).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 326/2022).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
10-05-2022 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 13 maja 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 (druk nr 324/2022).
 4. Demografia, obwody Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, brak miejsc lokalowych w szkole i przedszkolu.
 5. Osiągnięcia uczniów  i najlepsze wyniki w egzaminach ósmoklasistów.
 6. Analiza kosztów i wydatków w ZSZ w Jerzmanowicach.
 7. Transport dzieci.
 8. Catering w przedszkolu w Gotkowicach i Łazach.
 9. Wynajmowanie Hali Sportowej.
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
04-05-2022 - "W sobotę 14 maja odbędzie się XIII Eko Rowerowa Familiada"
"W sobotę 14 maja odbędzie się XIII Eko Rowerowa Familiada"

W sobotę 14 maja odbędzie się XIII Eko Rowerowa Familiada. Liczy się dobra zabawa w rodzinnej atmosferze, dlatego nie obowiązują ani limity czasowe ani limity wiekowe.
Dla najmłodszego i najstarszego zawodnika Familidy oraz najliczniej reprezentowanej rodziny i najliczniej reprezentowanej szkoły z naszej gminy - przewidziane są nagrody i puchary.
Udział w Rowerowej Familiadzie dla mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia jest bezpłatny.
Na mecie na uczestników wydarzenia czekać będzie ciepły posiłek oraz słodkości, a na najmłodszych także liczne zabawy oraz konkursy.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
280
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie