Aktualności

19-06-2019 - IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2018.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia wotum zaufania (druk nr 71/2019).
5.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2018 (druk nr 69/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.3. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2018 (druk nr 70/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.4. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 72/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.5. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 75/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 74/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Wojciech Szwajcowski

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 24 czerwca 2019r. o godz. 16.00    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 74/2019).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 24 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 61/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 75/2019).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                            Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                     Tomasz Chochół

 

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach
Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach

  Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona, co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zaniechanie zwalczania chwastów może być formą degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie ich wartości użytkowej, do rekultywacji których, zobowiązany jest każdy właściciel gruntów. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i niekoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.  

  Przypominamy również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej.

  Mając na względzie troskę o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujemy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych wyżej  zagrożeń.   

 

dowiedz się więcej
18-06-2019 - W minioną niedzielę Sąspów rozbrzmiewał muzyką, śpiewem i gwarem
W minioną niedzielę Sąspów rozbrzmiewał muzyką, śpiewem i gwarem

16 czerwca w centrum Sąspowa zaczęło się robić tłumnie i gwarno. A to wszystko za sprawą organizatorów „Pikniku Rodzinnego”, którzy już kolejny raz przygotowali moc atrakcji dla rodzin. Tuż po godzinie 15 piknik otworzyła Pani Elżbieta Kanasiuk – Sołtys Sołectwa Sąspów wraz z Panem Tomaszem Gwizdałą – Wójtem Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Następnie włodarze wydarzenia zaprosili wszystkich przybyłych do korzystania z szeregu atrakcji, życząc wszystkim dobrej zabawy. Do życzeń dołączył się Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, który także przybył na piknik. Wśród gości biorących udział w pikniku nie zabrakło Pana Łukasza Smółki - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pana Wojciecha Pałki – Starosty Powiatu Krakowskiego, Pana Tadeusza Nabagło - Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz władz gminnych Pana Tomasza Gwizdały – Wójta Gminy, Pana Marcina Kyca – Zastępcy Wójta Gminy oraz Pana Roberta Bąbki – Przewodniczącego Rady Gminy z Radnymi, a także Sołtysów poszczególnych Sołectw. Program pikniku obfitował w moc różnych atrakcji, począwszy od występów artystycznych przez konkursy, degustację smakołyków, park rozrywki, lot awionetką aż do zabawy tanecznej. Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodszych uczestników czekały zamki dmuchane, kule wodne oraz słodka niespodzianka od organizatorów.

dowiedz się więcej
13-06-2019 - Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych
Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

    Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych Izb Rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju w dniu 28 lipiec 2019 roku, wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.

    W związku z powyższym informujemy członków Izby Rolniczej (płatników podatku rolnego, płatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w gminie) o możliwości ubiegania się o mandat członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej winien wypełnić i złożyć następujące dokumenty :

-druk zgłoszenia kandydata,

-druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,

-czytelnie wypełnioną listę, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników popierających kandydata.

   Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22 pokój 124, biurze Małopolskiej Izby Rolniczej oraz na stronie internetowej www.mir.krakow.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019r. na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22, pokój 124.

Do pobrania:

Obwieszczenie

Obwieszczenie spisy wyborców

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
173
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec