Aktualności

22-02-2024 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lutego 2024 roku o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lutego 2024 roku o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 22 lutego 2024 roku

  

Na podstawie art. 422 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

  

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini mieści się:

Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

 

 

Osoba pełniąca funkcję
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

(-) Tomasz Gwizdała

 

Do pobrania:

Informacja

dowiedz się więcej
22-02-2024 - Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE II

z dnia 22 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Do pobrania:

Informacja

dowiedz się więcej
21-02-2024 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czubrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach oraz Przedszkolu w Czubrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach (druk nr 472/2024).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
21-02-2024 - LXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 luty 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad LXX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LXIX/2024 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. nadania imienia Szkole Podstawowej w Czubrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach oraz Przedszkolu w Czubrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach (druk nr 472/2024).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Jerzmanowice-Przeginia ś.p. Panu Stanisławowi Kućmierz (druk nr 474/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 473/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
21-02-2024 - Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie: powołania składów osobowych Sołeckich Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 44/2024 w sprawie: powołania składów osobowych Sołeckich Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 44/2024
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 20 lutego 2024 roku

 

w sprawie: powołania składów osobowych Sołeckich Komisji Wyborczych

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 44-2024

dowiedz się więcej
16-02-2024 - Informacja Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia o wyborze Sołtysów
Informacja Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia o wyborze Sołtysów

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

 

3 marca 2024 r.  (niedziela)  odbędą się wybory Sołtysów  w dwóch sołectwach Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Poniżej wymienione lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców  w godzinach 8.00-16.00:

 

SZKLARY: Budynek Remizy OSP w Szklarach, Szklary 121

 

PRZEGINIA: Dom Ludowy w Przegini, Przeginia 116a

 

                       

Szanowni Państwo,

3 marca 2024 roku będziemy podejmować decyzję o wyborze Sołtysów  w dwóch sołectwach naszej Gminy. Wybierzemy osoby, które będą reprezentować lokalne społeczności przez najbliższe pięć lat. Zachęcam do obywatelskiego zaangażowania i zapraszam do udziału w wyborach.

 

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

                                                                                                                                                Tomasz Gwizdała

 

Poniżej zamieszczone obwieszczenia Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich z dnia 16.02.2024:

 1. Informacja o wyborach
 2. Czubrowice
 3. Gotkowice
 4. Jerzmanowice
 5. Łazy
 6. Przeginia
 7. Racławice
 8. Sąspów
 9. Szklary
dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
326
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie