UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Archiwalne artykuły

Filtr
 • Sprzedam działkę budowlaną w Jerzmanowicach

  Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną. Teren jest budowlany zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

  Powierzchnia 9 arów, kształt kwadratowy, boki długości 30 m.
  Lokalizacja: Jerzmanowice, 17 km drogą olkuską nr 94 od granicy Krakowa.
  Pięknie położona, z dobrym nasłonecznieniem. W okolicy powstają nowe domy jednorodzinne.
  Cena za ar 9500 zł z możliwością negocjacji.
  Kontakt: 604-449-188

 • Sprzedam lekką przyczepę towarową

  Sprzedam lekką przyczepę towarową (jednoosiowa, zamykana) Niewiadów N 250.
  Cena 500 zł. Jerzmanowice, tel. 502 084 115.

 • Korepetycje z języka angielskiego (szkoła podstawowa/gimnazjum/liceum)

  Jestem studentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadam certyfikat CAE (Certificate in Advanced English) wydany przez Uniwersytet w Cambridge. Udzielę korepetycji lub konwersacji z języka angielskiego. Pomogę w nauce do sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej, do egzaminu gimnazjalnego oraz do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dojadę do ucznia lub udzielę lekcji u siebie w Łazach. Mogę zaoferować własne materiały.

  Cena lekcji: 25 zł
  Czas trwania lekcji: 60 min
  Nr telefonu: 669 747 718
  e-mail: kmbiela@gmail.com

 • Oferta sprzedaży drewna opałowego

  Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia oferuje do sprzedaży drewno opałowe (modrzewiowe) w cenie 68,00 zł/m³ brutto. Informacja pod nr telefonu: (12) 3895 247 wew. 128.

 • Korepetycje z języka angielskiego

  Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam 3 letnie studia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim. Obecnie kontynuuję naukę na V roku filologii angielskiej UJ. Udzielę korepetycji z j. angielskiego uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować naukę j. angielskiego. Przygotowuję do egzaminów szkolnych, np. matury.

  Obecnie pracuję również w przedszkolu jako nauczyciel j. angielskiego. Nauczaniem zajmuje się już 3 lata. Staram się przekazywać wiedzę zrozumiale. Jestem cierpliwą, wyrozumiałą i wymagającą nauczycielką. Zapewniam własne materiały, a jeśli istnieje taka potrzeba, proszę o zakup książki. Każdą lekcję planuję i przygotowuję. Miejsce i termin lekcji jest do uzgodnienia.

  Doświadczenie:
  Kilkumiesięczna praktyka w szkole podstawowej. Nauczyciel jęz. ang. w przedszkolu. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych zajęć.

  Cena lekcji: 30 zł.
  Czas trwania lekcji: 60 min.
  Nr telefonu: 514 465 044
  e-mail: justyna.bar@op.pl

 • Szczęśliwego Nowego Roku 2015

 • Podsumowanie Gminnego Opłatka 2014

  W dniu 23 grudnia br. o godz. 17.00 w Racławicach odbył się Gminny Opłatek. Spotkanie rozpoczęło się roratnią mszą świętą w podziękowaniu za cudowne ocalenie życia Adasia. Mszę świętą odprawił ks. biskup Damian Muskus w asyście ks. proboszcza Jacka Miodka. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele służb medycznych, policji, przedstawiciele władz gminnych, jednostek ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, rodzina Adasia oraz mieszkańcy gminy. Oprawę muzyczną wykonała Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod batutą Mariusza Mazura.
  Następnie wszyscy udali się do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik i Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Robert Bąbka uroczyście wręczyli podziękowania ludziom dobrego serca biorących udział w akcji poszukiwawczej i ratowania życia Adasia. Listy gratulacyjne z podziękowaniem i słowami uznania wręczono:

  • dyrekcji i prof. Januszowi Skalskiemu wraz z zespołem z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
  • dyrekcji i służbom medycznym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
  • prezesowi i służbom medycznym Nowego Szpitala w Olkuszu,
  • dyrekcji, ratownikom i pracownikom krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
  • Komendantowi Policji w Krzeszowicach podkom. Jackowi Rosół,
  • jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Racławic, Czubrowic, Jerzmanowic, Przegini, Szklar.

  Wójt podziękował również mieszkańcom Racławic, a zwłaszcza sąsiadom za włączenie się w poszukiwanie Adasia oraz Jego Ekscelencji księdzu biskupowi i księdzu proboszczowi za troskę i otoczenie Adasia wielką zbiorową modlitwą. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości był koncert wykonany przez Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK” pod kierownictwem Mariusza Mazura, który wprowadził zebranych w bożonarodzeniowy nastrój. Przy dźwiękach kolęd wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Tegoroczne spotkanie opłatkowe miało wyjątkowy charakter, ponieważ stanowiło podziękowanie i wdzięczność za uratowanie życia małemu Adasiowi. W uroczystości – obok zaproszonych gości, mieszkańców, uczniów i nauczycieli, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora druhów OSP, radnych, sołtysów – uczestniczyła również rodzina Adasia.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2014

 • Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko - przedsięwzięcie "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu (...)"

  O B W I E S Z C Z E N I E
  /w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko/

  Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia, że w dniu 22.12.2014r. wpłynął wniosek Pana Marka Górnisiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu, miejscowość Jerzmanowice, działka nr 433/2, Gmina Jerzmanowice-Przeginia. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu, w terminie od 7 do 27 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia pok. 122, pon. 9:00-17:00, wtorek - piątek 8:00-16:00, tel. (012) 389 52 47 wew. 122, e – mail: rkaczmarczyk@jerzmanowice-przeginia.pl
  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Obwieszczono dnia 23.12.2014r.

 • Wyniki ankiety z propozycjami nazw ulic

  Dziękujemy za zgłoszone i wypełnione ankiety dotyczące propozycji wprowadzenia nazw ulic. W sumie zarejestrowano 278 ankiet przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i w formie papierowej. W rozbiciu na poszczególne miejscowości odnotowano:

  • Czubrowice - 19
  • Gotkowice - 16
  • Jerzmanowice - 138
  • Łazy - 17
  • Przeginia - 30
  • Racławice - 12
  • Sąspów - 41
  • Szklary - 5
  • dwie ankiety nie wyrażały aprobaty wprowadzania nazw ulic.

  Poniżej zamieszczono mapy, które wizualizują rezultaty zebranych ankiet dla każdej miejscowości z osobna. Na drogach, na których zgłoszono kilka różnych propozycji zostały one zaprezentowane. Wielkość czcionki determinuje powtarzalność proponowanej nazwy, dlatego tam gdzie proponowane nazwy się powtarzają wielokrotnie nazwę wyeksponowano większą czcionką. Zdarzają się przypadki, że ta sama nazwa występuje w danej miejscowości kilku krotnie w różnych miejscach.


  Czubrowice

  Gotkowice

  Jerzmanowice

  Łazy

  Przeginia

  Racławice

  Sąspów


  Szklary

  Ankiety wskazały, iż największa potrzeba i zainteresowanie wprowadzeniem nazw ulic występuje w miejscowości Jerzmanowice. Dlatego też rozpoczęto prowadzenie dalszych czynności dla sołectwa Jerzmanowice. Ze względów finansowych, jak i organizacyjnych nazwy ulic w pozostałych miejscowościach będą wprowadzane sukcesywnie, jeżeli będzie taka wola mieszkańców. O wszystkich czynnościach związanych z procedurą wprowadzania nazw ulic będziemy informować na bieżąco.

  Informacja z zakładki: Informator > Geodezja > Nazwy ulic

 • Gminny Opłatek 2014

   
 • LGD "Jurajska Kraina" - Walne Zebranie 2014

  Od 2012 roku gmina Jerzmanowice-Przeginia należy do Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". LGD to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z terenu pięciu gmin powiatu krakowskiego.

  12 grudnia 2014 roku w Ojcowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem LGD została Dorota Buczek, przewodniczącym Rady LGD został Tadeusz Durłak, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Piekara. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentuje w Zarządzie Izabela Jędrzejek, w Radzie LGD Adam Piaśnik i Karol Papisz, w Komisji Rewizyjnej Zbigniew Synowiec. Pozostałymi członkami LGD z terenu gminy są: Chochół Witold, Ferdek Piotr, Mazur Mariusz, Nabagło Tadeusz. Podczas zebrania zaprezentowano nową stronę stowarzyszenia: http://jurajskakraina.pl/

 • Spotkanie dot. projektu studium

  11 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice-Przeginia. Na spotkaniu Kierownik Pracowni ASTA-PLAN P. Anna Staniewicz zapoznała wszystkich obecnych z propozycją nowych rozwiązań urbanistycznych (nowych terenów budowlanych) w Sąspowie w związku negatywnym uzgodnieniem Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego dla tego obszaru. Po szczegółowej analizie projektu studium w obszarze Sąspowa oraz wymianie argumentów, ustalono aby omówione propozycje w zakresie:

  • korytarzy ekologicznych,
  • redukcji proponowanych terenów o funkcji mieszkaniowej,

  przedstawić do ponownego uzgodnienia Dyrekcji OPN.

  W spotkaniu udział wzięli:
  Pan Robert Bąbka - Przewodniczący Rady Gminy.
  Pan Mieczysław Dratwa - Radny Rady Gminy - mieszkaniec Saspowa.
  Pan Rudolf Suchanek - Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z pracownikami naukowymi OPN.
  Kierownik pracowni ASTA-PLAN z zespołem projektowym.

  Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

 • Wyróżnienia za ofiarnie niesioną pomoc Adasiowi

  8 grudnia br. odbyła się uroczysta II sesja Rady Gminy podczas której ślubowanie złożył Adam Piaśnik wybrany w wyborach samorządowych na stanowisko wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych siedmiu osobom, które 30 listopada br. bezpośrednio brały udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej dwuletniego Adasia. „Sprawne poszukiwanie, a następnie akcja reanimacyjna niewątpliwie przyczyniły się do sukcesu o jakim dzisiaj możemy mówić - mały Adaś ma się nadzwyczaj dobrze (...) to dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i oddaniu podczas akcji ratunkowej dwuletni Adaś jest wśród nas cały i zdrowy” - tak podsumował działania Adam Piaśnik.

  Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Robertem Bąbka wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Krzeszowicach:

  • podkom. Michałowi Godyń (Zastępca Komendanta KP Krzeszowice),
  • sierż. szt. Pawłowi Dusza (Dzielnicowy z gminy Jerzmanowice-Przeginia),
  • sierż. szt. Tomaszowi Zegarek (Dzielnicowy z gminy Jerzmanowice-Przeginia),
  • asp. Jerzemu Wilk (Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP Krzeszowice)

  oraz mieszkańcom Racławic:

  • p. Janinie Izdebskiej,
  • p. Karolinie Mirek,
  • p. Markowi Skotnicznemu.

  Korzystając z przywileju wójta gminy - Adam Piaśnik wystąpił za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi za ofiarne niesienie pomocy osób, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu w ratowaniu dziecka oraz o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dla prof. zw. dr hab. n. med. Janusza Skalskiego za ofiarne niesienie pomocy i uratowanie życia dwuletniego Adasia Ćwięczek. Niewątpliwie przyznanie Złotego i Srebrnych Krzyży Zasługi będzie stanowiło stosowny akt uznania dla tych osób i wdzięczność dla Nich ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, której przynoszą chlubę, służąc Jej z pełnym oddaniem.

  Materiał TVP

 • Harmonogram odbioru odpadów dla wszystkich miejscowości na 2015 rok (I półrocze)

  Gmina Jerzmanowice-Przeginia wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r. do 30.06.2015 r. – została nią "WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH" z siedzibą przy ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa. Firma dostarcza mieszkańcom pojemniki i worki na poszczególne odpady oraz podaje harmonogram ich odbioru.

  MIEJSCOWOŚĆ HARMONOGRAM
  I PÓŁROCZE 2015
  Czubrowice pobierz
  Gotkowice pobierz
  Jerzmanowice pobierz
  Łazy pobierz
  Przeginia pobierz
  Racławice pobierz
  Sąspów pobierz
  Szklary pobierz

  Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 25 zł od gospodarstwa domowego, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny, czyli nie segregowanymi – w wysokości 35 zł od gospodarstwa domowego. Opady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane (plastik, metal, szkło, papier i tektura), odbierane będą raz w miesiącu (według harmonogramu). Odpady zielone (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, inne odpady ulegające biodegradacji np.: trawa, liście itp.) będą odbierane w co dwa tygodnie w sezonie od 1 maja do 30 września, poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie.

  Harmonogram dostępny jest również w postaci elektronicznego kalendarza
  w zakładce "Gospodarka ODPADAMI"

 • Informacja GOPS - Oferta pomocy dla osób bezdomnych

  Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymagające schronienia mogą być skierowane do schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. Po skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
  Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia, posiłku bądź zasiłku. Pomoc jest przyznawana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
  Telefony kontaktowe GOPS: komórka – 534 878 079, stacjonarny 12/389 50 71

 • Pismo Przewodniczącego Rady Gminy

  Na prośbę Zbigniewa Synowca - Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia, kadencji 2010-2014 publikujemy skan pisma jakie wystosował do Mieszkańców gminy.

 • Wynik - przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

  PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25 LISTOPADA 2014 ROKU "I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B"

  1. W dniu 25.11.2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
  2. Przedmiotem przetargu objęto najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m?, oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
  3. Oferenci dopuszczeni do przetargu: Brak oferentów
  4. Ze względu na brak oferentów na najem w/w lokalu użytkowego, przetarg nie został rozstrzygnięty. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony "II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku remizy OSP, Czubrowice 180B".
  5. Przetarg przeprowadziła Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr K/34/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 31.10.2014 r., w następującym składzie:
   Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
   Aneta Krawczyk - sekretarz komisji
   Barbara Żak - członek komisji

  Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

  Podpisy Komisji:
  Jarosław Kasprzyk - przewodniczący komisji
  Aneta Krawczyk - sekretarz komisji (w zastępstwie: Izabela Jędrzejek)
  Barbara Żak - członek komisji

  Zatwierdzam
  Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
  (-) Adam Piaśnik


  Artykuł powiązany:  

  03/11/2014 - Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

 • Podsumowanie Wieczoru Niepodległości 2014

  7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne spotkanie w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji Pro Publico Bono „Odrodzenie ducha-budowa wolności”, która potrwa do 11 Listopada. Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.

  W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

 • Podsumowanie Pieczone 2014 w Sąspowie

  Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

  5 października br. w Sąspowie odbyło się podsumowanie projektu „Okaż kulturę i chroń naturę”. W ten słoneczny, jesienny dzień na boisku sportowym przed Szkołą Podstawową zebrało się bardzo wielu chętnych do uczestniczenia we wspólnej zabawie. W przygotowaniu atrakcji uczestniczyli Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, Sołtys i Rada Sołecka z Sąspowa, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Sąspowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny. Były m.in. występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Świetlica „Nadzieja” przygotowała konkursy związane z tematyką ekologiczną. 

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER