UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Rozmiar:

Zarządzenie Nr O/2/2018

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia  16 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Jerzmanowice-Przeginia określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017., poz. 1875) i art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz § 15 załącznika do Uchwały nr XLII/270/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017r., w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2018.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie.
  3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria oceny ofert określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się wzór oferty konkursowej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

§ 4

Przyjmuje się wzór umowy z wnioskodawcą, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

§ 5

Przyjmuje się wzór sprawozdania, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy

(-) mgr Stanisław Piksa

VI Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia

Rozmiar: