UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Powietrze

Rozmiar:

Na stan zanieczyszczenia powietrza w Gminie Jerzmanowice – Przeginia wpływają emisje zanieczyszczeń pochodzące z aglomeracji krakowskiej, a także zanieczyszczenia lokalne z emisji komunikacyjnych z drogi krajowej Kraków – Olkusz.

W sezonie zimowym zostaje zwiększony poziom zanieczyszczeń na co wpływ ma emisja niska z lokalnych kotłowni czy palenisk indywidualnych, jednakże stwierdzić można , że na terenie gminy brak jest większych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadziła badania na terenach parków narodowych. W tym celu zostało wyznaczonych sześć stacji pomiarowych, z których jedna znajdowała się na obszarze Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Stacje te służyły jako punkty pomiarów do badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki metodą pasywną na obszarze województwa małopolskiego. Według przeprowadzonych badań wykazano, że w żadnym punkcie nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów średniorocznego stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów.


Tabela: Zbiorcze zestawienie średniorocznych stężeń SO2 i NO2 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach parków narodowych w 2007 roku

Najwyższe stężenia średnioroczne dwutlenku azotu 8,4 μg/m3 wystąpiły w punkcie Łysa Polana znajdującym się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w punkcie znajdującym się na terenie omawianej Gminy – Jerzmanowicach – Lepianka, leżącego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Większe nasilenie emisji zanieczyszczeń, mających charakter typowo komunikacyjny wynika z umiejscowienia tych dwóch punktów w pobliżu ruchu drogowego, gdyż przykładowo punkt Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 94. Z kolei stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały się na niskim poziomie we wszystkich parkach od 25% poziomu dopuszczalnego w punkcie w Nieznajomej (Babiogórski Park Narodowy) do 68% w punkcie Jerzmanowice – Lepianka (Ojcowski Park Narodowy).


Tabela: Średnioroczne stężenie SO2 i NO2 w parkach narodowych

Ocena jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami, obejmującymi teren całego kraju. Obszar Gminy Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w strefie krakowsko-wielickiej.


Tabela: Strefa krakowsko-wielicka

Określając stan jakości powietrza oparto się o „Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku”. W celu sklasyfikowania danego obszaru pod względem jakości powietrza przyjęto podział na trzy rodzaje stref:

 • klasa A – gdy poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych norm,
 • klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, ale nie przekracza poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
 • klasa C – gdy stężenie zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne poziomy powiększone o margines tolerancji.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza dla strefy krakowsko - wielickiej została ustalona klasa C pod względem ochrony zdrowia, natomiast klasa A dla kryteriów ochrony roślin. Ocen poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa małopolskiego wykonano w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stanowiskach pomiarowych metodami: automatycznymi, manualnymi i pasywnymi, funkcjonujących zgodnie z wojewódzkim programem monitoringu środowiska. Wyniki klasyfikacji strefy krakowsko – wielickiej przedstawiono w tabeli poniżej.


Tabela: Klasy stresy krakowsko – wielickiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla obszarów zwykłych i uzdrowisk) 

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER