UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Orkiestry Dęte

Rozmiar:

KATEGORIE

JURAJSKA ORKIESTRA DĘTA Z RACŁAWIC I CZUBROWIC

Rok założenia: 2010, Ilość członków: 36
Dyrygent: Mariusz Mazur

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic powstała z inicjatywy dyrygenta Młodzieżowego Zespołu „Mazureczek” Pana Mariusza Mazura, zachęcanego przez sołtysa wsi Racławice Pana Jana Hrabiego i grupy osób wchodzących w skład tegoż zespołu. Za datę jej powstania traktuje się 17 lipca 2010, kiedy to doszło do pierwszego spotkania założycielskiego, na którym wyrażona została chęć powołania do życia takiego tworu. Od września ruszyły indywidualne lekcję z osobami zaczynającymi dopiero swą przygodę z muzyką, a pierwsza wspólna próba miała miejsce w grudniu. W tym samym miesiącu doszło też to oficjalnego debiutu orkiestry mającego miejsce w święta Bożego Narodzenia, na pasterce. W styczniu 2011 orkiestra wzięła udział w organizowanym corocznie koncercie kolęd dla ludzi z okolicznych miejscowości.

W początkowym okresie do orkiestry przystąpiło wielu nowych członków, co nie było by możliwe bez pomocy sponsorów, którzy dzięki swej hojności, ufundowali niemalże połowę instrumentów dla nowych adeptów. W lutym i marcu nastąpiła wewnętrzna organizacja orkiestry przez wprowadzenie regulaminu oraz przeprowadzenie wyborów do zarządu w wyniku których prezesem został Pan Szczepan Hrabia. Poszerzenia repertuaru kościelnego umożliwiło udział JOD w procesji rezurekcyjnej i uroczystościach Bożego Ciała. Lato 2011 dało natomiast możliwość do pokazania nowych poznanych utworów rozrywkowych. Wtedy to muzycy brali udział w różnorakich koncertach i jubileuszach na terenie gminy. Rozwój indywidualnych umiejętności każdego członka pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych utworów, co dało się usłyszeć już po niespełna półtorej roku od powstania, na pasterce 2011, a także na wspomnianych wyżej koncertach kolęd. Stały napływ młodych ludzi spowodował, że na początku 2013 roku orkiestra liczyła 36 osoby, przy czym kolejni już się uczą.

Orkiestra dysponuje także swoim logo, a jest nim złota lira, z której wyrasta półtora krzyża srebrnego z takąż krzywaśnią, uznane jako Herb Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Nad nimi znajduję się 12 sześcioramiennych ułożonych na przemian białych i czerwonych gwiazd, które nawiązują do obrazu Najświętszej Maryi Panny z kościoła w Racławicach.

W styczniu 2013 roku naszej Orkiestrze zostały przekazane niezwykłe uniformy, w które ubrani są muzycy. Zostały one zakupione ze środków: Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Rady Sołeckiej z Racławic, Rady Sołeckiej z Czubrowic, oraz dzięki Stowarzyszeniu „MAZURECZEK”. Wielki wkład w to dzieło mieli wójt Gminy Pan Adam Piaśnik i Radni z Czubrowic. Mundury zostały uszyte z czarnego materiału, na lewym ramieniu znajduje się logo Jurajskiej Orkiestry Dętej. Na prawym z kolei, godło narodowe. Panie z orkiestry noszą czarne kapelusze, Panowie z kolei czapki rogatywki. Uniformy nawiązują do tradycji Polskiego munduru współczesnego oraz spuścizny orkiestr dętych. Każdy z członków posiada złoty oficerski sznur, Zarząd oraz Dyrygent zaopatrzeni zostali w dystynkcje. Członkowie Jurajskiej Orkiestry Dętej czekali na te mundury długie 3 lata. Przez ten okres pilnie szlifowali swoje muzyczne umiejętności oraz poznawali tajniki instrumentów dętych. Z kolei Dyrygent i Tamburmajor Pan Mariusz Mazur ukończył szkołę dla kapelmistrzów i tamburmajorów z zakresu prowadzenia orkiestr dętych w Nowym Sączu w październiku 2012 roku, a w lutym 2013 roku został wręczony dyplom ukończenia szkoły podczas uroczystej gali w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ORKIESTRA DĘTA Z JERZMANOWIC

Pomysł zorganizowania orkiestry dętej w Jerzmanowicach zrodził się w 2003 roku. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był ówczesny sołtys Jerzmanowic. Swoją pasją i zaangażowaniem pozyskał członków orkiestry oraz potrzebne instrumenty. Pierwsze spotkanie członków orkiestry odbyło się 30 listopada 2004 roku. Członkowie orkiestry nie posiadali znajomości czytania nut i gry na instrumentach. Tę trudną pracę podjął kapelmistrz, a pomocą w instrumentach takich jak flety i klarnety była żona i jej siostra. Ciężką pracą w trudnych warunkach - brak stałego miejsca na próby - przygotowali się do pierwszego występu przed mieszkańcami Jerzmanowic. Ten występ odbył się 26 grudnia 2005 roku w czasie Bożego Narodzenia gdzie orkiestra grała kolędy. Młodzieżowa Orkiestra z Jerzmanowic jest orkiestrą małą liczy od 16 do 18 członków. W połowie września 2013 roku obchodzono 10-lecie istnienia orkiestry. 

 

 

ORKIESTRA DĘTA Z PRZEGINI

Rok założenia: 1934, Liczba członków: 36
Dyrygent: Lech Wnuk

Orkiestra Dęta z Przegini została założona we wrześniu 1934 roku. W tym to roku powstał komitet organizacyjny założony z najaktywniejszych mieszkańców wsi, których pragnieniem było ożywienie życia kulturalnego wsi, a byli to wówczas:

 • Józef Szyszkiewicz - nauczyciel SP w Przegini,
 • Leon Rogóż,
 • Stanisław Piekarz,
 • Leon Mirek,
 • Piotr Rogozik,
 • Jakub Górka
 • Józef Banek,
 • Wojciech Piekarz.

Przewodniczącym komitetu został Stanisław Piekarz, skarbnikiem Leon Rogóż, sekretarzem Józef Szyszkiewicz. Głównym celem powołanego komitetu był wówczas zakup instrumentów i zdobycie na ten cel funduszy. Poradzono sobie w ten sposób, że zwerbowano 32 uczniów chętnych do nauki gry na instrumentach dętych, którzy wpłacili do kasy komitetu na zakup instrumentów po 25 zł, a mieszkańcy wsi opodatkowali się po 2 zł i dołożyli część brakujących funduszy. Po zgromadzeniu odpowiedniej kwoty komitet zakupił 25 instrumentów. Patronat nad orkiestrą zobowiązało się przyjąć Kółko Rolnicze, które jednak z powodu braku funduszy nie było w stanie udzielić pomocy materialnej. Naukę gry na instrumentach dętych powierzono muzykowi Orkiestry Dętej z Fabryki Naczyń Emaliowanych w Olkuszu Janowi Krzystankowi zamieszkałemu w sąsiedniej wsi Sąspów, który uczył gry przez 2 lata. Po dwuletnim stażu nauczania początkująca orkiestra w swoim repertuarze miała opracowane 7 utworów muzycznych. Jednak gdy nastał koszmar okupacji hitlerowskiej, celem uratowania tak ciężko zdobytych instrumentów muzycznych i posiadanego dobytku materialnego, postanowiono złożyć instrumenty i nuty u Józefa Piekarza, który przechowywał je w zamkniętej skrzyni. Instrumenty nieoddane Piekarzowi były ukryte u poszczególnych muzyków.

Zespół Orkiestry Dętej z Przegini został reaktywowany po wyzwoleniu w dniu 19 stycznia 1945 roku. Pierwszy występ odbył się w maju 1945 roku z racji "dnia wyzwolenia". Orkiestra w tym czasie pozostawała bez kapelmistrza. Głównym organizatorem wskrzeszenia działalności Orkiestry był jeden z jej członków - Józef Piekarz, który wówczas pełnił rolę kapelmistrza. Pracę organizacyjną w tym okresie w dalszym ciągu pełnił komitet wybrany przed jedenastoma laty. Jesienią 1946 roku kierownictwo nad Orkiestrą ponownie objął Józef Żak prowadząc ją do marca 1947 roku. Następne 10 lat Orkiestra pracowała pod kierownictwem jednego z muzyków - Józefa Piekarza. W 1957 roku na jeden rok, kierownictwo Orkiestry przekazano Wacławowi Czarnickiemu, byłemu organiście z Przegini. Okres rozwoju orkiestry zahamowany został w latach 1958 - 1965 z powodu braku dyrygenta, lecz sami muzycy wraz z zarząd em kontynuowali pracę.

W 1965 roku został wybrany nowy zarząd orkiestry, którego prezesem został Stanisław Krzystanek, a zastępcą Stanisław Tyliba. Nowa władza postanowiła ożywić działalność orkiestry. Dzięki staraniom ówczesnego prezesa do pracy z zespołem został zaangażowany Józef Kełdamowicz - Dyrygent Orkiestry z Fabryki Naczyń Emaliowanych w Olkuszu. Kapelmistrz Kiełdamowicz prowadził Orkiestrę przez jeden rok. I tak znowu powstał problem angażu dyrygenta. Zarząd zwrócił się z prośbą do Danuty Karoń - Kierowniczki Wydziału Kultury P.P.R.N. w Olkuszu, która w 1967 roku zdołała nakłonić dyrygenta Orkiestry Zakładów Górniczo - Hutniczych w Bolesławiu - Mieczysława Pędrasa do współpracy i od tej pory datuje się członkostwo Orkiestry Dętej z Przegini w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w Krakowie. W tym to roku orkiestra pod kierownictwem Mieczysława Pędrasa wzięła udział w Festiwalu Orkiestr Dętych OSP Powiatu Olkuskiego. Festiwal odbył się w Sławkowie, na którym kapela zajęła pierwsze miejsce i w nagrodę każdy z muzyków dostał mundur "wiatrówkę" i długopis. W tym samym roku, 29 października Orkiestra wystąpiła w III Wojewódzkim Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Świątnikach Górnych. Za zajęcie drugiego miejsca na tym festiwalu otrzymała w nagrodę instrument alt i dyplom. W tym to okresie zarząd postanowił również oddać do renowacji instrumenty nienadające się do użytku i zakupić nowe. W 1975 roku ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: prezes Stanisław Tyliba, zastępca Marian Glanowski, skarbnik Józef Kurek, sekretarz Józef Tarnowski, gospodarz Stanisław Glanowski. Nowo wybrany zarząd postanowił naprawić nieczynne instrumenty i po dłuższych staraniach przy pomocy Urzędu Gminy zakupiono kolejne instrumenty: 3 barytony, 2 saksofony "tenor" i "alt", bęben, talerze, 2 kornety i bas f. Orkiestra w dalszym ciągu pracowała pod zwierzchnictwem dyrygenta Mieczysława Pędrasa. W 1983 roku zarząd przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach zakupił 31 mundurów galowych i tyle samo płaszczy. W 1986 roku został wybrany nowy zarząd, którego prezesem został Henryk Kluczewski, zastępcą prezesa Stanisław Glanowski, skarbnikiem Stanisław Kurek, sekretarzem - Roman Syguła, a gospodarzem Adam Adamczyk. W okresie pracy w/w zarządu przy pomocy GOK w Jerzmanowicach wyremontowano kolejne instrumenty i zakupiono nowe: 2 kornety, 2 tenory, klarnet, puzon i bęben. W dalszym ciągu orkiestra pracowała pod kierownictwem Mieczysława Pędrasa. Od 1967 roku, to jest od czasu objęcia zwierzchnictwa nad orkiestrą przez Mieczysława Pędrasa, zespół wyróżniony został wielokrotnie zajmując od I do III miejsca w konkursach:

 • 1983 r. - I miejsce w kat. II w Gdowie,
 • 1984 r. - III miejsce w kat. II w Gdowie,
 • 1986 r. - I miejsce w kat. II w Luborzycy,
 • 1987 r. - I miejsce w kat. II w Dobczycach,
 • 1989 r. - I miejsce w kat. II w Sieciechowicach.

Orkiestra pod kierownictwem dyrygenta brała również udział w 1988 roku w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Straży Pożarnych w Busku-Zdroju. Do listopada 1992 roku zespół prowadził Mieczysław Pędras, dopiero od 1993 roku kierownictwo nad zespołem objął dyrygent Antoni Kurek. Podczas jego komenderowania do roku 2001 orkiestra brała udział w konkursach:

 • 1994 r. w Słomnikach,
 • 1995 r. w Grobli,
 • 1996 r. w Więcławicach,
 • 1997 r. w Trzebuni,
 • 1999 r. w Sieprawiu.

Oprawa muzyczna jaką zapewniała w tym czasie Orkiestra Dęta z Przegini towarzyszyła również różnym uroczystościom i konkursom strażackim. W roku 2002 po nagłej śmierci zasłużonego w szeregach orkiestry kapelmistrza dyrygenturę przejął Zdzisław Luboń. Za jego kadencji zespół brał udział w konkursach, które odbyły się w Krzeszowicach i Rudawie oraz w różnych uroczystościach gminnych, strażackich i kościelnych.

W 2003 roku przewodnictwo nad zespołem objął obecny dyrygent, zawodowy muzyk, pracownik Filharmonii Krakowskiej, znakomity artysta Leszek Wnuk. Dzięki ciężkiej pracy, udało mu się wprowadzić w szeregi orkiestry młodzież, poprawił brzmienie oraz jakość wykonywanych utworów. Pomimo problemów z jakimi boryka się zespół, dumnie i godnie prowadzi orkiestrę zarówno do małych jak i dużych sukcesów czego najlepszym dowodem jest repertuar jakim mogą się chlubić muzycy. W skład wchodzą liczne marsze, diksilendy, polki i walce oraz różnego rodzaju pieśni kościelne i przygodne. W 2004 roku grupa brała udział w Konkursie Orkiestr Dętych w Niepołomicach. Za swój popisowy koncert otrzymała nagrodę "Srebrna litera".

W roku 2005 natomiast amatorzy brali udział w Dniach Powiatu Krakowskiego oraz w Konkursie w Niepołomicach. W 2009 roku orkiestra świętowała wraz z jubilatką Orkiestrą Dętą z Zabierzowa 10 - lecie istnienia zespołu w uroczystości pn. "Spotkanie po latach".

Orkiestra Dęta z Przegini do chwili obecnej działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach. W ostatnich latach kapela, oprócz środków pozyskanych z Urzędu Gminy i Rady Sołeckiej chcąc zdobyć fundusze na dalszą działalność zdecydowała się organizować zabawy taneczne i odgrywkę w okresie majowym i karnawałowym na terenie Parafii Przeginia. Za uzyskane pieniądze zakupiono część nowych instrumentów (bas B, 3 trąbki, saksofon, bęben duży, 4 werble kotłowe i sorty mundurowe dla grających w nich dziewcząt oraz klarnet), wyremontowano kilka instrumentów nie nadających się już do grania (bas, baryton, 2 tenory, 2 trąbki, saksofon i klarnet). W roku 2009 i 2010 przy własnym wkładzie finansowym i środkach pozyskanych z GOK Jerzmanowice oraz Rady Sołeckiej dla wszystkich członków zespołu zakupiono czapki i mundury jak także uzupełniono resztę brakujących sortów mundurowych. W 2010 roku przy zasłudze obecnego zarządu powołanego do życia w 2005 roku w składzie: prezes Adam Adamczyk, zastępca prezesa Rajmund Rogóż, sekretarz Sławomir Kurek, gospodarz Paweł Kurek, skarbnik Leszek Duda, zostały wyremontowane pomieszczenia wraz z salą prób w Domu Ludowym w Przegini. Zamontowane zostało centralne ogrzewanie oraz zakupione niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania muzyków.

Orkiestra na rok bieżący liczy 36 czynnych członków zespołu tj. 25 muzyków grających i 11 uczniów. Zainteresowanie ze strony młodzieży wstąpieniem w szeregi Orkiestry jest bardzo duże. Orkiestra wciąż się rozwija. Liczne małe i duże sukcesy jakie odnosi owocują. Nawiązała współpracę z sąsiednimi zespołami i stowarzyszeniami. Bierze udział w uroczystościach gminnych, państwowych, kościelnych, strażackich, wiejskich, jubileuszach, festynach i zawodach jednostek OSP oraz dożynkach. To wszystko sprawia iż w sposób godny i prawy jej członkowie mogą reprezentować swoją "Małą Ojczyznę".

ORKIESTRA DĘTA W SĄSPOWIE

Rok powstania: 1977, Liczba członków: 24
Dyrygent: Franciszek Pastuszak

Orkiestra OSP Sąspów rozpoczęła działalność w marcu 1977 roku, z inicjatywy zarządu jednostki, a zwłaszcza prezesa Stefana Wiewióry, naczelnika Jenryka Pęgla, sekretarza Juliana Frosika i skarbnika Jana Ferdka. Ci właśnie strażaccy działacze na walnym zebraniu wysunęli wniosek, aby powołać zespół do istnienia. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Wkrótce Straż za własne pieniądze zaczęła sukcesywnie zakupywać instrumenty muzyczne i kompletować skład orkiestry.

Zespół zadebiutował w 1978 roku pod kierunkiem Franciszka Pastuszaka. Kieruje on grupą do chwili obecnaj, a wciagu ponad 30-letniego okresu działalnosci okreistra wzięła udział w wielui festiwalach, przeglądach, często zajmując w tej artystycznej rywalizacji czołowe lokaty (m.in. II miejsce w 1982 roku podczas Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Sieprawiu), jak również uświetniając uroczystości narodowe, religijne i strażackie. Tradycyjnie muzycy uczestniczą w wojewódzkich uroczystościach z okazji patrona strażaków - św. Floriana, które mają miejsce w krakowskim kościele pod tym wezwaniem. Biorą udział w diecezjalnych dożynkach (byli m.in. w Jaroszowcu, Przgini, Sąspowie), w okresie bożonarodzeniowym koncertują z programem kolęd i pastorałek.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER