Aktualności

31-08-2013 - Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic cd.
Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic cd.

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTW CZUBROWICE i RACŁAWICE
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Rada Gminy oraz Sołtysi sołectw Czubrowice i Racławice zapraszają na spotkania w dniach:

5 września 2013r. w Czubrowicach w Szkole Podstawowej
oraz
6 września 2013r. w Racławicach w Budynku Wielofunkcyjnym.

Spotkania odbędą się od godziny 18:00 do 20:00. Tematem spotkania będzie scalenie gruntów. W czasie spotkania będzie można wyrazić zgodę na objęcie gruntów zabiegami urządzeniowo-rolnymi. W tym celu należy okazać tytuł prawny do gruntu określający powierzchnię i numer ewidencyjny działki/ek. Ze względu na zbliżający się termin wystąpienia o środki zewnętrzne na ten cel prosimy o podjęcie w miarę szybko decyzji. 

dowiedz się więcej
16-08-2013 - Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic
Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTW
CZUBROWICE i RACŁAWICE

Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Rada Gminy oraz Sołtysi sołectw: Czubrowice i Racławice zapraszają na spotkanie konsultacyjne, dnia 23 sierpnia 2013 r. (najbliższy piątek po południu) które rozpocznie się o godzinie 17:00 w Czubrowicach w Szkole Podstawowej i o godzinie 18:00 w Racławicach w Budynku Wielofunkcyjnym.

Tematem spotkania będzie scalenie gruntów, jako narzędzia przebudowy i rozwoju obszarów wiejskich ze wskazaniem korzyści wynikających z jego procesu.

Konsultacje będą prowadzić przedstawiciele : Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Gminy.
W czasie konsultacji będzie możliwość dokonania podpisu w kwestii wyrażenia zgody na objęcie gruntu scaleniem. Celem dokonania podpisu należy okazać tytuł prawny do posiadanego gruntu.(np.akt notarialny, zaświadczenie z księgi wieczystej).

Ze względu na ważność sprawy, prosimy o uczestnictwo w spotkaniach. 

dowiedz się więcej
12-08-2013 - Podsumowanie obchodów 70. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy
Podsumowanie obchodów 70. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy

W dniu 14 lipca 2013r. odbyły się uroczystości upamiętniające jakże smutne wydarzenie w historii miejscowości Łazy. Terror wojsk niemieckich na mieszkańcach oraz bestialski mord kilku z nich za pomoc partyzantom, którzy operowali w pobliskich lasach. Ku pamięci tych bohaterskich ludzi został wzniesiony pomnik, który ma przypominać o tych wydarzeniach sprzed lat. Od wielu lat również odbywa się uroczystość upamiętniająca te smutne wydarzenia. W tym roku była to okrągła 70 rocznica.

Obchody rozpoczął przemarsz spod budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach na boisko sportowe gdzie odbyła się uroczysta msza św. polowa. Kompanię honorową Wojska Polskiego z 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie wraz z pocztem sztandarowym oraz gminne jednostki straży pożarnej z pocztami sztandarowymi poprowadziła na Mszę Świętą Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka. Licznie przybyli druhowie z wszystkich OSP z terenu gminy a także zaproszona jednostka OSP Będkowice. Obecne były panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Łaz ,Czubrowic, Szklar oraz Gotkowic także sołtysi: sołtys Czubrowic – Marian Dziwak, Jerzmanowic – Jan Szlachta, Łaz – Marek Tucharz, Szklar – Edward Papiż, Sąspowa – Jan Krzystanek oraz Przegini – Roman Rogóż.

Warto również dodać iż wielkim zaangażowaniem w zorganizowanie uroczystości pod pomnikiem jak i samej imprezy jubileuszowej wykazał się prezes OSP Łazy p. Janusz Chochół oraz Sołtys Łaz p. Marek Tucharz.

dowiedz się więcej
30-07-2013 - Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B 

dowiedz się więcej
23-07-2013 - Podsumowanie Święta Baby w Racławicach
Podsumowanie Święta Baby w Racławicach


Tradycyjnie już od kilku lat w Racławicach organizowane jest Święto Baby, było to już dziewiąte spotkanie z tą imprezą. Pomysłodawcą i inicjatorem tego święta jest Pan Jan Hrabia – sołtys Racławic. Pomysł odwzorowano z Racławic miechowskich, w których odbywa się rok rocznie Święto Chłopa. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie już dyskoteką dla najmłodszych. Następnie odbyła się uroczysta parada Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic pod batutą Mariusza Mazura. Publiczność powitała orkiestrę gromkimi brawami. Tuż po godzinie siedemnastej Sołtys miejscowości Racławice Jan Hrabia wraz z Wójtem Gminy Jerzmanowice – Przeginia Adamem Piaśnikiem powitali licznie przybyłych gości oraz mieszkańców. Po słowach powitania sołtys oficjalnie otworzył imprezę życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy a w szczególności Paniom.

 

dowiedz się więcej
23-07-2013 - Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach
Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach


Noc Świętojańska (inaczej Noc Kupały lub sobótki) obchodzona jest w krajach słowiańskich już od setek lat. W Jerzmanowicach natomiast od lat 3. Symbolika tego święta wiąże się z paleniem ognia, skakaniem przez ognisko oraz dobrze znanym obrzędem puszczania wianków po wodzie. Tegoroczna Noc Świętojańska w Jerzmanowicach miała inny charakter niż zwykle, a mianowicie ekologiczny. Odmienny charakter imprezy wiąże się z tym, że 1 lipca, każdego z nas czekają niemałe zmiany, związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Dnia 1 lipca 2013r. wchodzi w życie Ustawa Śmieciowa. Więcej na temat ekologii i ochrony środowiska opowiedzieli, zaśpiewali i wytańczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy, którzy przedstawili programy związane z ekologią i gospodarką śmieciami. Zaprezentowali również swoje pomysły, umiejętności oraz znajomość tematu biorąc udział w dwóch konkursach: na plakat i ulotkę promującą wejście w życie ustawy, a także ekologii. Dla laureatów konkursów organizatorzy przygotowali nagrody – również EKOLOGICZNE!

dowiedz się więcej
1
. . .
314 315 316
. . .
320
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie