Aktualności

15-07-2014 - Podsumowanie Turnieju siatkówki plażowej - JURAJSKA PLAŻA 2014
Podsumowanie Turnieju siatkówki plażowej - JURAJSKA PLAŻA 2014

W dniach 21 i 22 czerwca odbyły sie zawody w siatkówce plażowej "Turniej piłki plażowej - JURAJSKA PLAŻA". Rozgrywki toczyły się w sobotę i w niedzielę do późnych godzin nocnych z uwagi na fakt, że w tym roku zgłosiło się o wiele więcej drużyn niż w roku ubiegłym. Ostatecznie do zmagań eliminacyjnych przystąpiło 28 zespołów w czterech kategoriaach wiekowych. Rozgrywki prowadzone były na boisku w centrum Jerzmanowic.

Wyniki turnieju:
Młodzież szkolna chłopcy

I miejsce - "Rozbujane betoniarki" (Konrad Kaczmarczyk, Damian Pomierny)
II miejsce - "Przeginiacy" (Paweł Piekarz, Filip Rogóż)
III miejsce - "Dzikie pawiany" (Krzysztof Krzysztonek, Kamil Kowalczyk)
IV miejsce - "Zespół bez nazwy" (Marcin Izdebski, Patryk Sioła)

Młodzież szkolna dziewczęta
I miejsce - "Calineczki" (Weronika Sroka, Karolina Skotniczna)
II miejsce - "Przeginianki team" (Paulina Król, Kamila Zmysło)
III miejsce - "Crazy team" (Magdalena Izdebska, Klaudia Mitka)
IV miejsce - "Koń i byk spółka z o.o." (Julia Mrozowska, Anna Gzyl)

Open mężczyźni
I miejsce - "Bracia" (Łukasz Siudy, Marcin Siudy)
II miejsce - "Pogańska szlachta" (Wiktor Szlachta, Tomasz Pogan)
III miejsce - "Black boys" (Szczepan Tucharz, Dawid Zgoda)
IV miejsce - "UKS Przeginia" (Marcin Gałka, Piotr Kochanik)

Open kobiety
I miejsce - "Przeginianki team" (Paulina Król, Kamila Zmysło)
II miejsce - "Calineczki" (Weronika Sroka, Karolina Skotniczna)
III miejsce - "Koń i byk spółka z o.o." (Julia Mrozowska, Ania Gzyl)
VI miejsce - "Crazy team" (Magda Izdebska, Klaudia Mitka)

Miejesca premiowane otrzymały nagrody rzeczowe m.in. torby, piłki, ręczniki i czapeczki sportowe, jak także dyplomy i trofea za poszczególne miejsca.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dowiedz się więcej
15-07-2014 - Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014
Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014

Pięć drużyn ze szkół podstawowych oraz sześć reprezentacji gimnazjalistów przystąpiło do rywalizacji w Jurajskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Celem rywalizacji było poznawanie i doskonalenie przez dzieci i młodzież umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowania zasad i u umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazanie, że rower jest doskonałym środkiem transportu, rekreacji i sportu. Uczestnikami turnieju byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Naszej Gminy. Zawodnicy musieli się wykazać umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin: sprawnością fizyczną, znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki Turnieju
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Przegini
II miejsce Szkoła Podstawowa w Sąspowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Racławicach
Kategoria Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Przegini
II miejsce Gimnazjum w Przegini
III miejsce Gimnazjum w Jerzmanowicach
Najlepsze wyniki w testach: Agnieszka Orkisz (Szkoła Podstawowa w Przegini), Marek Grzegorczyk (Gimnazjum w Przegini)
Najlepsi na torze przeszkód: Błażej Furman (Szkoła Podstawowa w Przegini), Dominik Miodek (Gimnazjum w Jerzmanowicach).

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Adama Piaśnika atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz puchary. Serdeczne podziękowania należą się funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Organizatorem Turnieju było: Gminne Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ośrodkiem Kultury w Jerzmanowicach oraz Lokalną Grupą Działania „Jurajska Kraina”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
dowiedz się więcej
11-07-2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium
Wznowienie prac nad projektem Studium

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku wznowione zostały prace nad projektem
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

którego procedowanie zostało zawieszone ze względu na opracowywanie następujących dokumentów:

  • "Koncepcja przestrzennej drogi w ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego" przygotowywanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w tym drogi krajowej Kraków - Olkusz,
  • założeń urządzeniowo-rolnych do projektu wyżej wymienionego Studium opracowywanego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Wójt Gminy, sporządzając projekt studium, przy rozpatrywaniu wniosków do projektu studium jest zobowiązany do uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek taki wynika z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). Oprócz spraw komunikacyjnych, ważnymi elementami do uwzględnienia w Studium są założenia do nowych urządzeń rolnych, jak również wymagania ochrony środowiska, ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Kontynuowanie prac związanych z nowymi urządzeniami rolnymi nie będzie miało wpływu na procedowanie studium.

Projekt Studium sporządzany jest dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Procedura opracowania projektu nowego studium jest precyzyjnie określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w stosownych rozporządzeniach. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do opiniowania i uzgodnień, to jest do około 34 instytucji i organów w celu sprawdzenia poprawności zawartych w nim zapisów. Następnie pod koniec września, przewiduje się wyłożenie projektu nowego studium do publicznego wglądu i wszyscy zainteresowani będą mogli się z nim zapoznać i złożyć uwagi. Dokładny termin wyłożenia, zostanie publicznie ogłoszony co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

dowiedz się więcej
08-07-2014 - Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014
Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 21-07-2014 r. – 04-08-2014 r.

dowiedz się więcej
07-07-2014 - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę, 29 czerwca br. na "Stadionie TS Węgrzce" odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Gminę Zielonki przy udziale OSP Bosutów. Patronat nad imprezą objął Józef Krzyworzeka – starosta krakowski. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z terenu powiatu krakowskiego, w tym 18 drużyn męskich i 8 drużyn żeńskich. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich faworytów, a sami zawodnicy konkurowali w duchu fair play. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentowała Jednostka OSP Przeginia, która zajęła w klasyfikacji generalnej 14 miejsce.

 
dowiedz się więcej
03-07-2014 - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie-
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie-

ZARZĄDZENIE Nr O/93/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36a w zw. z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 ze zm.) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
b) na stronie BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Likwidatorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

dowiedz się więcej
1
. . .
313 314 315
. . .
337
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie