Aktualności

25-02-2014 - Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014
Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoliKarty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariatach szkół prowadzących przedszkola oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy www.jerzmanowice-przeginia.pl - załącznik do niniejszej informacji (informacja przez okres trwania naboru będzie widnieć również w dziale UWAGA! > Rektrutacja do Przedszkoli 2014)

Zapisy na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w terminie 1.03-31.03.2014 r. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5,6-letnie z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są bezpośrednio w sekretariacie placówki. W terminie 1.04-20.04. 2014 r. odbywać się będzie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, a do dnia 26.04.2014 r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Informacje dodatkowe:
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej karty w celu kontynuowania edukacji w naszych placówkach. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Przyjęcie dzieci do przedszkoli opiera się  o Regulamin Rekrutacji Dzieci w Przedszkolu Samorządowym danej placówki. Przy rekrutacji do przedszkoli nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH (ROK URODZENIA 2008)
W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008 r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.


UWAGA RODZICE DZIECI 5-LETNICH (ROK URODZENIA 2009)
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.
 

dowiedz się więcej
24-02-2014 - Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic
Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic

Z dniem 21 lutego 2014 roku została oficjalnie włączona sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic. Sygnalizator zamontowano na ruchliwej drodze powiatowej K2129 Jerzmanowice - Szklary - Krzeszowice.

Analiza natężenia ruchu w centrum Jerzmanowic wykazała, iż jest on znaczny w porównaniu do innych miejsc na terenie Gminy. Droga powiatowa w centrum Jerzmanowic krzyżuje się z drogą krajową E94 i jest drogą tranzytową między autostradą Katowice – Kraków a drogą S7 Warszawa – Kraków (przez Gminy Iwanowice, Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice). Istotne jest również duże nagromadzenie w tym miejscu podmiotów gospodarczych i traktowania tej drogi przez przedsiębiorców jako ciągu tranzytowego (m.in. transport z pobliskiego kamieniołomu w Dubiu).

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i gości przebywających na obszarze Jerzmanowic, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży i dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (ponad 0,5 tys. uczniów) znajdującego się w bliskiej odległości od drogi powiatowej, Wójt Gminy Adam Piaśnik poczynił starania w kierunku polepszenia bezpieczeństwa poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej. Pozytywnie na inicjatywę zareagował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza. Pomysł poparł także Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor jerzmanowskiego Zespołu Szkół.

W centrum Jerzmanowic poczyniono szereg prac związanych poprawą bezpieczeństwa i organizacją ruchu. W pierwszej kolejności wprowadzono ruch jednokierunkowy na drodze gminnej K600174, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko niebezpiecznego włączania się do ruchu pojazdów na stromym podjeździe skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową niemalże przy samym Zespole Szkół. Kolejnym działaniem jest właśnie wprowadzenie w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej. Jednocześnie prowadzone są dalsze analizy wprowadzenia dodatkowego oznakowania oraz rozwiązań, które w maksymalnym stopniu zwiększą bezpieczeństwo.

dowiedz się więcej
24-02-2014 - Projekt "Daj serce"
Projekt "Daj serce"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizuje projekt socjalny
od dnia 17.02.2014 r. do dnia 18.04.2014 r. pt. „Daj serce”

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a jego głównym celem jest integracja w środowisku lokalnym.
Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy, 32-048 Jerzmanowice 371B
W ramach projektu będą się odbywać następujące działania:

  • plastykoterapia, - trening kulinarny,
  • muzykoterapia, - porady psychologa,
  • wycieczka krajoznawcza, - kurs tańca,
  • integracyjne spotkania kulturalne.

Wydarzeniem rozpoczynającym projekt jest przedstawienie teatralne pt. ”Światłość w ciemności świeci” 
które odbędzie się w dniu 27.02.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach 366.

Przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach według scenariusza Doroty i Adama Szafrańców.

dowiedz się więcej
19-02-2014 - Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy
Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób
z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
trwać będzie od 2 do 4 kwietnia 2014 roku

Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy w Jerzmanowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Ujastek 5b w Nowej Hucie (budynek Ambulatorium ZOZ) z wyznaczonym terminem i godziną.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, p.114, tel. 12 3895247 wew. 133, e-mail: akowalik@jerzmanowice-przeginia.pl

dowiedz się więcej
12-02-2014 - MODR w Karniowicach zaprasza rolników na szkolenie!
MODR w Karniowicach zaprasza rolników na szkolenie!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza do udziału w seminarium "Integrowana ochrona roślin – nowym obowiązkiem rolnika", które odbędzie się dnia 18 lutego 2014 roku w siedzibie MODR w Karniowicach

Program
9.30 - 9.45 - Powitanie gości - Dyrektor MODR Bronisław Dutka
9.45 - 11.15 - Integrowana ochrona roślin na przykładzie zbóż i kukurydzy - dr Piotr Bereś - IOR Rzeszów
11.15- 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 - 12.15 - Właściwy dobór odmian zbóż i ziemniaka jako element integrowanej ochrony roślin w oparciu o LZO w woj. małopolskim - mgr inż. Krzysztof Słowiak, mgr inż. Ignacy Żak - SDOO Węgrzce
12.15 - 12.45 - Zasady kontroli PIORiN w odniesieniu do integrowanej ochrony roślin - mgr inż. Józef Wróbel - PIORiN w Krakowie

Od 12.45 - Prezentacja firm: 

  • Małopolskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów "Probiotics" 
  • Małopolska Hodowla Roślin w Krakowie 
  • Eko-Wap Miechów
  • Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie 

 

dowiedz się więcej
10-02-2014 - Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu.

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać następujące warunki:

  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 1 454,51 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 1038,94 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj:

 

Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby

35 m2

+ 30%

= 45,5 m2

Dla 2 osób

40 m2

+ 30%

= 52,0 m2

Dla 3 osób

45 m2

+ 30%

= 58,5 m2

Dla 4 osób

55 m2

+ 30%

= 71,5 m2

Dla 5 osób

65 m2

+ 30%

= 84,5 m2

Dla 6 osób

70 m2

+ 30 %

= 91,0 m2

dowiedz się więcej
1
. . .
271 272 273
. . .
285
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie