Aktualności

18-06-2014 - Okaż kulturę i chroń naturę (...)
Okaż kulturę i chroń naturę (...)

Okaż kulturę i chroń naturę
- kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej
i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

28 marca br. Gmina Jerzmanowice-Przeginia złożyła w konkursie dotacyjnym na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia. W ramach ww. konkursu do WFOŚiGW wpłynęły 122 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 5 405 878,77 zł (budżet konkursu: 604 823,70 zł). Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Konkursu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 119 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 23 zadań na łączną kwotę w wysokości 603 566,70 zł. Gmina Jerzmanowice-Przeginia na realizację wniosku Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 600,00 zł (100% kosztów realizacji wniosku). Adresatami projektu - realizowanego od 22 maja do 31 października br. – są dzieci przedszkolne i uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W jego ramach zaplanowano ekologiczne:

  • konkursy (plastyczny; techniczny; wiedzy; konstrukcyjny),
  • warsztaty (nt. papieru czerpanego; recyklingu; upcyklingu; downcyklingu; racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi; znaczenia wody i jej oszczędzania),
  • wycieczki (składowisko odpadów w Baryczy; Tatrzański Park Narodowy; oczyszczalnia ścieków w Żarach, ZOO),
  • otwarte wydarzenia plenerowe (m.in. Gminne Święto Ziemi – Sprzątanie Świata, warsztaty terenowe – sadzenie drzew, akcja Zamień śmieci na sadzonki; podsumowanie projektu – warsztaty, konkursy, promocja zdrowej żywności, wystawa prac ekologicznych, gry i zabawy),
  • wakacje z ekologią.

Cele projektu:

  • wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie ekologicznych nawyków (m. in. porządek, segregacja odpadów) i świadomości,
  • rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego,
  • kształtowanie szacunku do przyrody i poczucia odpowiedzialności oraz troski o nią,
  • wzrost wiedzy nt. zależności stanu środowiska od działalności człowieka, mechanizmów i skutków niepożądanych zmian,
  • wzrost wiedzy nt. wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka.
dowiedz się więcej
16-06-2014 - Podsumowanie Jurajskiego Pikniku Rodzinnego w Sąspowie 2014
Podsumowanie Jurajskiego Pikniku Rodzinnego w Sąspowie 2014

W Dzień Dziecka, w samym sercu Dolny Sąspowskiej, przy Szkole Podstawowej w Sąspowie, odbył się Jurajski Piknik Rodzinny stanowiący część wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Rodzin, który honorowym patronatem objęła Para Prezydencka. Hasło do rozpoczęcia zabawy dali wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, ksiądz proboszcz parafii św. Katarzyny w Sąspowie Mariusz Gurszczyk i sołtys Sąspowa Jan Krzystanek. Myślą przewodnią pikniku było spotkanie z rodzinami, więc otwierający imprezę, wójt, ksiądz proboszcz i sołtys zachęcali wszystkich do wspólnej, radosnej, rodzinnej zabawy. Dla zwolenników aktywności ruchowej przygotowano aż 15 konkurencji. Były te adresowane do miłośników indywidualnej rywalizacji, ale i takie które angażowały całe rodziny, wymagały wspólnego wysiłku. Dla wszystkich milusińskich z okazji „Dnia Dziecka” przygotowano atrakcję w postaci zjazdu na tyrolce oraz malowanie twarzy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Rodziny biorące udział w konkursach otrzymały z rąk Gospodarza Gminy pamiątkowe dyplomy i życzenia dalszego, harmonijnego współdziałania.

Serię występów estradowych rozpoczęła Orkiestra Dęta z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Kolejnym punktem programu był występ Grupy Śpiewaczej - Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa. Panie także powitały przybyłych gości i wszystkich obecnych. Na scenie zaprezentowali się też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie, zespół „Sokoły” oraz Studio Ruchu SK-ART, które wystąpiło z pokazem tanecznym. Jednym z punktów programu, który wzbudził duże zainteresowanie była prezentacja futbolu amerykańskiego w wykonaniu drużyny „Silvers Olkusz”. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje. Można było spróbować smakołyków (m.in. wypieki, chleb ze smalcem, ogórek małosolny) przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, a także ciast upieczonych przez Radę Rodziców. Były też pokazy samochodów strażackich z Jednostek OSP z Gotkowic, Łaz i Racławic, przekąski z grilla serwowane przez druhów z miejscowej jednostki, kiermasze z zabawkami i słodkościami, stoisko z różnego rodzaju atrakcjami przygotowanymi przez Radę Rodziców. Ci, którzy dotrwali do wieczora bawili się przy skocznych rytmach granych przez zespół „DANCE TOP”.

Na Jurajski Piknik Rodzinny mieszkańców całej gminy zaprosili reprezentanci wszystkich środowisk Sąspowa - sołtys z Radą Sołecką, dyrektor tutejszej szkoły wraz z rodzicami i Radą Pedagogiczną, orkiestra dęta, druhowie z OSP, KGW oraz władze Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zgodnie z tradycją pikniku i wesel wiejskich, podczas całej imprezy witano każdą przybyłą rodzinę wyczytując nazwiska obecnych ze sceny. 

dowiedz się więcej
16-06-2014 - Podsumowanie III Rajdu Historyczno-Przyrodniczego
Podsumowanie III Rajdu Historyczno-Przyrodniczego

Tegoroczny, trzeci już rajd dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbył się pod jasłem: „Z archeologią za pan brat”. Dlaczego poruszyliśmy temat archeologii? Ponieważ wpisywał się on w cykl wcześniejszych spotkań poświęconych pradziejom, z neandertalczykiem „w roili głównej”, w których brali udział uczniowie naszej gminy. Wszystko zaczęło się m.in. od poznawania „kultury jerzmanowickiej”, narzędzi krzemiennych, zwyczajów łowieckich neandertalczyków oraz zwierząt zamieszkujących nasze tereny w czasie epoko lodowcowej. W czasie warsztatów i spotkań z pracownikami Muzeum Archeologicznego, Ojcowskiego Parku Narodowego i Jaskini Nietoperzowej uczniowie poznawali przeszłość geologiczną, klimatyczną i historyczną naszej „Małej Ojczyzny”. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystywali na trasie biegnącej „śladami znalezisk archeologicznych”.

W III Rajdzie Historyczno-Przyrodniczym „Z archeologią za pan brat...”, który odbył się w dniach 13-14 maja wzięło udział 60 uczestników. Impreza odbyła się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM w Łazach. Przez dwa dni uczestnicy rajdu poznawali najbardziej malownicze i cenne zakątki Doliny Będkowskiej, Doliny Szklarki oraz Jerzmanowic, rywalizowali w konkurencjach sportowych, prezentacjach artystycznych, konkursach piosenki turystycznej i innych. Dwa zespoły z gimnazjum i pięć drużyn ze szkół podstawowych walczyło o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz nagrody (plecaki turystyczne). Wieczorem pierwszego dnia rajdowicze uczestniczyli w „lekcji archeologicznej”, w czasie której obejrzeli z bliska m.in. kości niedźwiedzia jaskiniowego. Dzień pełen zajęć zakończyła prezencja multimedialna dotycząca Jana XXIII, papieża kanonizowanego razem z Janem Pawłem II. Drugiego dnia uczestnicy w deszczu maszerowali do Jaskini Nietoperzowej. Po zwiedzeniu groty i zjedzeniu pysznych kiełbasek (w tak chłodną i mokrą pogodę smakowały wyjątkowo) przyszedł czas podsumowań. Dokonali ich wójt Adam Piaśnik oraz dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Tadeusz Nabagło, którzy wręczyli też dyplomy, puchary i nagrody.

Poszczególne konkurencje sportowe, artystyczne i konkursy wiedzy pokazały wielkie zaangażowanie drużyn, a zwycięzcy triumfowali niewielką przewagą punktów. W kategorii szkół podstawowych puchar zdobyła Szkoła Podstawowa w Sąspowie, a w kategorii gimnazjalistów lepsza okazała się placówka z Jerzmanowic. Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia na kolejnym rajdzie! To wspólna nauka i zabawa, to piesze wędrówki bez względu na pogodę, to wzajemna pomoc i odpowiedzialność za wykonywane zadania, wspólnie spędzone chwile, zdrowa rywalizacja i pożyteczne spędzanie czasu, niekoniecznie z komputerem.

dowiedz się więcej
16-06-2014 - Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014 etap II
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014 etap II

ZARZĄDZENIE Nr O/ 79 /2014
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku - etap II.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (Dz. U. 2010.127.857 tj.) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz zarządzenia Nr O/58/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 maja 2014 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku – etap II, jak także uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/71/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku – etap II: 

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy „FITBALL” Szklary

8 000,00 zł

2

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie udziału w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez związki sportowe”

Ludowy Klub Sportowy „Promień” w Przegini

32-049 Przeginia

24 000,00 zł

3

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku”

Klub Sportowy „Płomień 2010” Jerzmanowice

10 000,00 zł

4

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2014 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Przegini

8 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2015 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł powiązany:

19/05/2014 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku - etap II

dowiedz się więcej
15-06-2014 - Ogólnopolski sukces gimnazjalistek
Ogólnopolski sukces gimnazjalistek

Izabela Stachowicz i Aleksandra Babiuch z Gimnazjum w Przegini oraz Joanna Polak i Magdalena Sarota z Gimnazjum w Jerzmanowicach wezmą udział w obradach XX Sejmu Dzieci i Młodzieży. To nagroda za wspaniale zorganizowane działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej młodzieży. Praca zespołu z Przegini została oceniona jako najlepsza w Małopolsce i 3. w Polsce. Zaraz za koleżankami z Przegini uplasowały się dziewczęta z Jerzmanowic.

Na platformie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży zarejestrowało się 654 zespołów. Każdy z nich miał za zadanie przygotować i przeprowadzić debatę na temat przyczyn niskiej aktywności młodzieży w życiu społecznym i w oparciu o jej ustalenia zaproponować możliwe działania. Oceniano też różne inne formy aktywności zmierzające do zainteresowania młodzieży uczestniczeniem w życiu lokalnej społeczności oraz działania na rzecz wysokiej frekwencji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W całej Polsce odbyło się 477 debat na temat. Młodzież organizowała je w szkołach, w urzędach gminy i miasta oraz w domach kultury. W sumie wzięło w nich udział tysiące osób, oprócz uczniów także nauczyciele, urzędnicy, rodzice, specjaliści w różnych dziedzinach oraz działacze społeczni.

- Dziękujemy wszystkich uczestnikom i uczestniczkom za podjęty wysiłek, organizację wielu ciekawych i ważnych debat. Wasze debaty na pewno były ważnym wkładem w rozwój aktywności społecznej i wyborczej w Waszych społecznościach. Wszystkim Wam gratulujemy i życzymy powodzenia w wprowadzaniu w życie wypracowanych w trakcie debat zmian – napisano na stronie www.sdim.ceo.org.pl w podsumowaniu akcji.

230 najlepszych zespołów, czyli 460 osób, weźmie udział w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca w Warszawie. Dzień wcześniej młodzi parlamentarzyści wezmą udział w specjalnych warsztatach. Natomiast 10 i 11 maja odbyły się obrady komisji problemowej, w której uczestniczyły po dwa najlepsze zespoły z każdego województwa, w tym i dziewczęta z naszej gminy. Efektem pracy komisji są projekt uchwał dotyczących aktywności młodzieży, zaangażowania w wybory oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.

dowiedz się więcej
1
. . .
188 189 190
. . .
210
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec