Aktualności

15-07-2014 - Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach 2014
Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach 2014

Noc Świętojańska obchodzona jest w krajach słowiańskich już od setek lat. w Jerzmanowicach tradycja odżyła cztery lata temu. Symbolika tego święta wiąże się z paleniem ognia, skakaniem przez ognisko oraz dobrze znanym obrzędem puszczania wianków po wodzie. Tegoroczna Noc Świętojańska w Jerzmanowicach kładła nacisk na aspekty ekologiczne, co w różnoraki sposób zaprezentowała młodzież i dzieci ze szkół Naszej Gminy. Młodzi wykonawcy przygotowali ekologiczny pokaz mody, przedstawienie teatralne pt. „Zielona gęś”, pokazy taneczne, program pt. „Wakacyjny teleekspres” i piosenki dotyczące ekologii. Wszystkie one dotyczyły tematyki ekologicznej i walorów przyrodniczych naszego regionu i kraju. Młodzież przedstawiła również swoje pomysły i umiejętności przygotowując stoiska, na których można było zobaczyć przepiękne prace artystyczno - ekologiczne. Program ubogaciły swoimi występami dzieci ze Świetlicy „NADZIEJA” Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, które zaprezentowały swoje przemyślenia o nocy świętojańskiej. W części artystycznej były też popisy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach i Łazach, pokazy grup tanecznych: przedszkolaków z Jerzmanowic i Łaz, grupy szkolnej oraz grupy najstarszej trenującej w Sąspowie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz KungGuWushu pod przewodnictwem trenera Kamila Zakrzewskiego i jego uczniów, którzy trenują w studio ruchu SK-ART oraz wystawa osiągnięć uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy - Ognisku Terapeutycznym w Jerzmanowicach. Tradycyjnie w programie imprezy znalazły się występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury - Orkiestry Dętej z Jerzmanowic pod batutą Zygmunta Gruzy oraz zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka. Gościem specjalnym, z ogromnym ładunkiem dobrego humoru, był Kabaret pod Wyrwigroszem. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z towarzyszeniem zespołu „DANCE TOP”.

Wydarzeniu towarzyszyły różnego rodzaju atrakcje dla dzieci - malowanie twarzy, skręcanie balonów, park rozrywki, warsztaty dla smakoszy - wyroby spod strzechy dla żołądka uciechy, a dla amatorów tańca - zabawa pod gwiazdami. Wielkie zainteresowanie wzbudzał u młodszych i starszych samochód strażacki z drabiną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Krakowa. Dzieci mogły spróbować swoich sił we wspinaczce pod okiem strażaków z sekcji wysokościowej. Podczas festynu przybyli na niego mieszkańcy Naszej Gminy oraz liczni goście z okolic, odkrywali smaki swojskich wyrobów serwowanych przez Panie Radne z Jerzmanowic - Stanisławę Gzyl i Halinę Kurek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dowiedz się więcej
15-07-2014 - Podsumowanie Turnieju siatkówki plażowej - JURAJSKA PLAŻA 2014
Podsumowanie Turnieju siatkówki plażowej - JURAJSKA PLAŻA 2014

W dniach 21 i 22 czerwca odbyły sie zawody w siatkówce plażowej "Turniej piłki plażowej - JURAJSKA PLAŻA". Rozgrywki toczyły się w sobotę i w niedzielę do późnych godzin nocnych z uwagi na fakt, że w tym roku zgłosiło się o wiele więcej drużyn niż w roku ubiegłym. Ostatecznie do zmagań eliminacyjnych przystąpiło 28 zespołów w czterech kategoriaach wiekowych. Rozgrywki prowadzone były na boisku w centrum Jerzmanowic.

Wyniki turnieju:
Młodzież szkolna chłopcy

I miejsce - "Rozbujane betoniarki" (Konrad Kaczmarczyk, Damian Pomierny)
II miejsce - "Przeginiacy" (Paweł Piekarz, Filip Rogóż)
III miejsce - "Dzikie pawiany" (Krzysztof Krzysztonek, Kamil Kowalczyk)
IV miejsce - "Zespół bez nazwy" (Marcin Izdebski, Patryk Sioła)

Młodzież szkolna dziewczęta
I miejsce - "Calineczki" (Weronika Sroka, Karolina Skotniczna)
II miejsce - "Przeginianki team" (Paulina Król, Kamila Zmysło)
III miejsce - "Crazy team" (Magdalena Izdebska, Klaudia Mitka)
IV miejsce - "Koń i byk spółka z o.o." (Julia Mrozowska, Anna Gzyl)

Open mężczyźni
I miejsce - "Bracia" (Łukasz Siudy, Marcin Siudy)
II miejsce - "Pogańska szlachta" (Wiktor Szlachta, Tomasz Pogan)
III miejsce - "Black boys" (Szczepan Tucharz, Dawid Zgoda)
IV miejsce - "UKS Przeginia" (Marcin Gałka, Piotr Kochanik)

Open kobiety
I miejsce - "Przeginianki team" (Paulina Król, Kamila Zmysło)
II miejsce - "Calineczki" (Weronika Sroka, Karolina Skotniczna)
III miejsce - "Koń i byk spółka z o.o." (Julia Mrozowska, Ania Gzyl)
VI miejsce - "Crazy team" (Magda Izdebska, Klaudia Mitka)

Miejesca premiowane otrzymały nagrody rzeczowe m.in. torby, piłki, ręczniki i czapeczki sportowe, jak także dyplomy i trofea za poszczególne miejsca.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dowiedz się więcej
15-07-2014 - Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014
Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014

Pięć drużyn ze szkół podstawowych oraz sześć reprezentacji gimnazjalistów przystąpiło do rywalizacji w Jurajskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Celem rywalizacji było poznawanie i doskonalenie przez dzieci i młodzież umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowania zasad i u umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazanie, że rower jest doskonałym środkiem transportu, rekreacji i sportu. Uczestnikami turnieju byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Naszej Gminy. Zawodnicy musieli się wykazać umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin: sprawnością fizyczną, znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki Turnieju
Kategoria Szkoły Podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Przegini
II miejsce Szkoła Podstawowa w Sąspowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Racławicach
Kategoria Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Przegini
II miejsce Gimnazjum w Przegini
III miejsce Gimnazjum w Jerzmanowicach
Najlepsze wyniki w testach: Agnieszka Orkisz (Szkoła Podstawowa w Przegini), Marek Grzegorczyk (Gimnazjum w Przegini)
Najlepsi na torze przeszkód: Błażej Furman (Szkoła Podstawowa w Przegini), Dominik Miodek (Gimnazjum w Jerzmanowicach).

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Adama Piaśnika atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz puchary. Serdeczne podziękowania należą się funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Organizatorem Turnieju było: Gminne Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ośrodkiem Kultury w Jerzmanowicach oraz Lokalną Grupą Działania „Jurajska Kraina”. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
dowiedz się więcej
11-07-2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium
Wznowienie prac nad projektem Studium

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że z dniem 1 lipca 2014 roku wznowione zostały prace nad projektem
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

którego procedowanie zostało zawieszone ze względu na opracowywanie następujących dokumentów:

  • "Koncepcja przestrzennej drogi w ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego" przygotowywanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w tym drogi krajowej Kraków - Olkusz,
  • założeń urządzeniowo-rolnych do projektu wyżej wymienionego Studium opracowywanego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Wójt Gminy, sporządzając projekt studium, przy rozpatrywaniu wniosków do projektu studium jest zobowiązany do uwzględnienia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek taki wynika z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). Oprócz spraw komunikacyjnych, ważnymi elementami do uwzględnienia w Studium są założenia do nowych urządzeń rolnych, jak również wymagania ochrony środowiska, ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Kontynuowanie prac związanych z nowymi urządzeniami rolnymi nie będzie miało wpływu na procedowanie studium.

Projekt Studium sporządzany jest dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Procedura opracowania projektu nowego studium jest precyzyjnie określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w stosownych rozporządzeniach. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do opiniowania i uzgodnień, to jest do około 34 instytucji i organów w celu sprawdzenia poprawności zawartych w nim zapisów. Następnie pod koniec września, przewiduje się wyłożenie projektu nowego studium do publicznego wglądu i wszyscy zainteresowani będą mogli się z nim zapoznać i złożyć uwagi. Dokładny termin wyłożenia, zostanie publicznie ogłoszony co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

dowiedz się więcej
08-07-2014 - Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014
Nabór "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 21 VII - 4 VIII 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 21-07-2014 r. – 04-08-2014 r.

dowiedz się więcej
07-07-2014 - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę, 29 czerwca br. na "Stadionie TS Węgrzce" odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Gminę Zielonki przy udziale OSP Bosutów. Patronat nad imprezą objął Józef Krzyworzeka – starosta krakowski. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z terenu powiatu krakowskiego, w tym 18 drużyn męskich i 8 drużyn żeńskich. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich faworytów, a sami zawodnicy konkurowali w duchu fair play. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentowała Jednostka OSP Przeginia, która zajęła w klasyfikacji generalnej 14 miejsce.

 
dowiedz się więcej
1
. . .
186 187 188
. . .
210
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec