Aktualności

27-10-2014 - Propozycja wprowadzenia nazw ulic
Propozycja wprowadzenia nazw ulic

W ślad za dużym zainteresowaniem i potrzebami Mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia rozpocząłem prace związane z wprowadzeniem nazw ulic. Wprowadzenie nazw ulic ma na celu usystematyzowanie i ułatwienie lokalizacji indywidualnych posesji, z którą utrudnienia mają firmy spedycyjne, potencjalni inwestorzy czy chociażby turyści. Zmiany te wpłyną przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa poprzez ułatwienie zlokalizowania dojazdu służbom ratunkowym.

Mieszkańcy zobowiązani będą wykonać pewne czynności i ponieść stosowne opłaty. Związane są one głównie ze zmianą dokumentów i ze zmianą tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości. Koszt wymianu dowodu osobistego poza kosztem wykonania zdjęć nie podlega opłacie. Dla osób posiadających samochód wymianie podlega dowód rejestracyjny (koszt około 70 zł), oraz prawo jazdy (koszt 100 zł). Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dokonać zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (bez opłaty), a przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dokonać wpisu (koszt 250 zł). Koszt tabliczki z numerem porządkowym to wydatek rzędu 30-70 zł. Na uwagę zasługuje, że żadna z w/w opłat nie jest dochodem Gminy.

Równolegle w Urzędzie Gminy trwają przygotowania mapy z koncepcją sieci ulic, której wersja poglądowa dostępna jest w załączniku. W dalszej kolejności chcę zebrać od mieszkańców informację o zaproponowanych nazwach ulic. Dlatego proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na głównej stronie oraz poniżej w Artykułach powiązanych z 27/10/2014 - Propozycje nazw ulic - ankieta. Ankieta dostępna jest również w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy oraz u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Spośród zgłoszonych propozycji zdecydowanie preferowane będą nazwy, które historycznie lub zwyczajowo funkcjonują i funkcjonowały w danych lokalnych społecznościach. Propozycje nazw ulic proszę zgłaszać do 30 listopada 2014 roku.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę o ich przesłanie na adres e-mail: ulice@jerzmanowice-przeginia.pl lub poprzez zamieszczenie ich w pozycji UWAGI w ankiecie w formie papierowej. Odpowiedzi na nie będą publikowane w zakładce Informator > Geodezja > Nazwy ulic.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik

dowiedz się więcej
27-10-2014 - Wizytacja w sprawie Szkoły Muzycznej w Szklarach
Wizytacja w sprawie Szkoły Muzycznej w Szklarach

 

17 października br. w naszej gminie gościła grupa wizytatorów, oddelegowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki do założenia w Szklarach szkoły muzycznej I stopnia.

Wizytacja jest efektem skutecznego wniesienia do Ministerstwa przez władze gminy wniosku o wznowienie postępowania, po tym, jak zapadła odmowna w tej sprawie. Argumentacja zawarta w piśmie została uznana, co pozwala patrzeć z nadzieją na możliwość powstania szkoły muzycznej w naszej gminie. Tym bardziej, że zarówno zaplecze techniczne, jak i lokalowe nie powinny budzić zastrzeżeń.

Szkoła będzie miała do dyspozycji zakupione już instrumenty. Co zaś najważniejsze, będzie dysponowała doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, która zadba o to, by od samego początku istnienia szkoła prezentowała najwyższy poziom nauczania i rozwoju artystycznego swoich uczniów. 

dowiedz się więcej
27-10-2014 - Propozycja nazw ulic - ankieta
Propozycja nazw ulic - ankieta

Masz ciekawy pomysł na nazwę ulicy przy Twoim domu?
Wypełnij krótką ankietę - kliknij w swoją miejscowość - podaj nr budynku i propozycję nazwy ulicy. 

Zdecydowanie preferowane są nazwy, które historycznie lub zwyczajowo funkcjonują i funkcjonowały
w danych lokalnych społecznościach. Porozmawiaj o tym z sąsiadem, aby nazwa była wspólnie wypracowana.

Czubrowice Przeginia
Gotkowice Racławice
Jerzmanowice Sąspów
Łazy Szklary

Czekamy na Twoją propozycję do 30 listopada 2014 roku
Mapa z koncepcją przebiegu ulic (pobierz)

Informacja z zakładki: Informator > Geodezja > Nazwy ulic

dowiedz się więcej
27-10-2014 - Pytania i odpowiedzi do ankiety
Pytania i odpowiedzi do ankiety

W trakcie prowadzenia ankiety na wskazany adres e-mail wpłynęło jedno zapytanie:

Witam
Dzień dobry.
Czy przy ewentualnej wymianie dokumentów, gmina przewiduje urzędowanie w godzinach innych niż dotychczasowe (soboty, niedziele, późne popołudnia). Do kosztów przez Państwa wymienionych należy doliczyć również koszt wzięcia przez mieszkańca gminy dnia urlopu, by takie czynności wykonać.
Czy ośrodki działające przy starostwach (nie położone w naszej gminie, ale w powiecie krakowskim), w których wymienia się prawa jazdy i dowody rejestracyjne również będą pracować w wyżej wymienionych dniach (weekendy), czy należy wziąć wtedy kolejny dzień urlopu?
Koszty podane przez Państwa nie są tylko związane z opłatami za same dokumenty, ale my jako mieszkańcy będziemy musieli ponieść również inne koszty (pozapłacowe) - dzień spędzony w urzędzie na załatwieniu papierów (i czas dojazdu do tego urzędu) nie jest dniem urlopu w moim mniemaniu i jest to dzień stracony (urlopu przez to więcej mi nie przybędzie).
Czy gmina ma zamiar wziąć na siebie część ciężaru pieniężnego związanego z wymianą dokumentów?
Proszę o udzielenie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania.

ODPOWIEDZ: W odpowiedzi na Pana wiadomość dotyczącą kwestii wymiany dokumentów w przypadku wprowadzenia nazw ulic na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych dyżurów / godzin pracy Urzędu Gminy również w weekendy. Warto nadmienić iż Urząd Gminy otwarty jest w poniedziałki w godz. 9:00 do 17:00, w pozostałych dniach w godz. 8:00 – 16:00.
Urząd Gminy nie jest organem decyzyjnym w kwestii ustalania godzin pracy urzędów tj. Wydziałów Komunikacji, działających przy Starostwie Powiatowym.
Rozumiemy, że kwestia wymiany dokumentów jest sprawą kłopotliwą. Niestety to na posiadaczu dokumentów ciąży obowiązek wymiany tegoż dokumentu w momencie zmiany jakichkolwiek danych osobowych. Gmina nie ma podstaw aby refinansować poniesionych kosztów związanych z wymianą dowodu osobistego (urlop, przejazd itp.)

Informacja z zakładki: Informator > Geodezja > Nazwy ulic

dowiedz się więcej
20-10-2014 - Konsultacje Społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
Konsultacje Społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

KONSULTACJE W SPRAWIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

szczegóły na


Artykuły powiązane:

20/10/2014 - Zaproszenie na Naradę Obywatelską 04/11/2014

 
dowiedz się więcej
20-10-2014 - Zaproszenie na Naradę Obywatelską 04/11/2014
Zaproszenie na Naradę Obywatelską 04/11/2014

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza Organizacje Społeczne oraz wszystkich Mieszkańców
z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do uczestnictwa i czynnego udziału w

KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w formie NARADY OBYWATELSKIEJ
Konsultacje odbędą się 4 listopada 2014 roku o godz. 12:00 (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy)

Temat: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
16-10-2014 - Złote i Diamentowe Gody 2014
Złote i Diamentowe Gody 2014

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania." (Robert Poulet) - złote gody par małżeńskich - 50 wspólnie spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co najmniej tyle przeżyli wspólnie tegoroczni Jubilaci, którzy z rąk Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika otrzymali medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki. W tym wyjątkowym jubileuszu wzięło udział 29 par z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Po raz pierwszy w wydarzeniu uczestniczyły pary małżeńskie obchodzące w 2014 roku diamentowe gody, co oznacza, że Jubilaci wspólnie spędzili już 60 lat w związku małżeńskim. Na tę okoliczność pięciu parom wręczono dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50. lecia i 60. lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 15 października 2014 roku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Jerzmanowicach koncelebrowaną przez księży z poszczególnych parafii z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia - ks. Kazimierza Szczęsnego z Jerzmanowic, ks. Mariusza Górszczyka z Sąspowa i ks. Grzegorza Walczaka z Przegini w intencji Jubilatów i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpiła część oficjalna w restauracji Chochołowy Dwór.

Serdeczne życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Piwowarczyk. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik podkreślił, (...) że „Złote Gody” i „Diamentowe Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykłymi jesteście ludźmi, którzy przeżyli razem ponad pół wieku. Niezwykłe są też medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Was odznaczył. Symbolicznie wyrażają one uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie. Ojczyzna i rodzina są ze sobą nierozerwalnie powiązane naturalnymi więzami. Państwo otrzymaliście największy prezent od życia - to, że dane Wam jest być razem już ponad 50 lat, a przede wszystkim stanowić fundament Naszego narodu i dawać piękny przykład młodemu pokoleniu (...). Do życzeń przyłączyli się również księża, życząc Jubilatom przede wszystkim zdrowia, którego nie powinno zabraknąć.

Po oficjalnej części uroczystości, organizatorzy spotkania zaprosili Jubilatów na obiad. Był toast, symboliczna lampka szampana i pyszny tort. Uroczystość została zakończona wspólnym śpiewem. Przez cały czas trwania uroczystości Jubilatom umilał czas Zespół "Sokoły".

dowiedz się więcej
1
. . .
186 187 188
. . .
216
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020