Aktualności

28-02-2014 - 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

"Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny"

Lech Kaczyński

Określenie żołnierze wyklęci oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni żołnierz wyklęty to Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

więcej informacji http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

dowiedz się więcej
27-02-2014 - Edukacyjna Gmina Małopolski 2013 - ETAP II
Edukacyjna Gmina Małopolski 2013 - ETAP II

Miło nam zakomunikować, że zakończył się I etap plebiscytu w którym mieszkańcy Małopolski wybierają najciekawsze inicjatywy edukacyjne zeszłego roku. Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wybrała 9 projektów, a w tym Naszą Gminę z projektem pt. "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie".

W związ z tym apelujemy do mieszkańców o oddawanie głosów na ten projekt!
Głosowanie potrwa od 27 lutego do 20 marca 2014 roku.
Dziennie można oddać maksymalnie 5 głosów.
Głosujemy na stronie www.krakow.naszemiasto.pl

Zwycięzca Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2013” otrzyma film promujący zwycięską gminę, który zostanie wyemitowany w TVP Kraków w kwietniu 2014 r., a także dyplom, statuetkę i prawo do używania logo promocyjnego "Edukacyjna Gmina Małopolski". 

Regulamin Konkursu dostępny tutaj

 
dowiedz się więcej
25-02-2014 - Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014
Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoliKarty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariatach szkół prowadzących przedszkola oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy www.jerzmanowice-przeginia.pl - załącznik do niniejszej informacji (informacja przez okres trwania naboru będzie widnieć również w dziale UWAGA! > Rektrutacja do Przedszkoli 2014)

Zapisy na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w terminie 1.03-31.03.2014 r. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5,6-letnie z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są bezpośrednio w sekretariacie placówki. W terminie 1.04-20.04. 2014 r. odbywać się będzie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, a do dnia 26.04.2014 r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Informacje dodatkowe:
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej karty w celu kontynuowania edukacji w naszych placówkach. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Przyjęcie dzieci do przedszkoli opiera się  o Regulamin Rekrutacji Dzieci w Przedszkolu Samorządowym danej placówki. Przy rekrutacji do przedszkoli nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH (ROK URODZENIA 2008)
W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008 r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.


UWAGA RODZICE DZIECI 5-LETNICH (ROK URODZENIA 2009)
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.
 

dowiedz się więcej
24-02-2014 - Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic
Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic

Z dniem 21 lutego 2014 roku została oficjalnie włączona sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic. Sygnalizator zamontowano na ruchliwej drodze powiatowej K2129 Jerzmanowice - Szklary - Krzeszowice.

Analiza natężenia ruchu w centrum Jerzmanowic wykazała, iż jest on znaczny w porównaniu do innych miejsc na terenie Gminy. Droga powiatowa w centrum Jerzmanowic krzyżuje się z drogą krajową E94 i jest drogą tranzytową między autostradą Katowice – Kraków a drogą S7 Warszawa – Kraków (przez Gminy Iwanowice, Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice). Istotne jest również duże nagromadzenie w tym miejscu podmiotów gospodarczych i traktowania tej drogi przez przedsiębiorców jako ciągu tranzytowego (m.in. transport z pobliskiego kamieniołomu w Dubiu).

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i gości przebywających na obszarze Jerzmanowic, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży i dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (ponad 0,5 tys. uczniów) znajdującego się w bliskiej odległości od drogi powiatowej, Wójt Gminy Adam Piaśnik poczynił starania w kierunku polepszenia bezpieczeństwa poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej. Pozytywnie na inicjatywę zareagował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza. Pomysł poparł także Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor jerzmanowskiego Zespołu Szkół.

W centrum Jerzmanowic poczyniono szereg prac związanych poprawą bezpieczeństwa i organizacją ruchu. W pierwszej kolejności wprowadzono ruch jednokierunkowy na drodze gminnej K600174, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko niebezpiecznego włączania się do ruchu pojazdów na stromym podjeździe skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową niemalże przy samym Zespole Szkół. Kolejnym działaniem jest właśnie wprowadzenie w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej. Jednocześnie prowadzone są dalsze analizy wprowadzenia dodatkowego oznakowania oraz rozwiązań, które w maksymalnym stopniu zwiększą bezpieczeństwo.

dowiedz się więcej
24-02-2014 - Projekt "Daj serce"
Projekt "Daj serce"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizuje projekt socjalny
od dnia 17.02.2014 r. do dnia 18.04.2014 r. pt. „Daj serce”

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a jego głównym celem jest integracja w środowisku lokalnym.
Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy, 32-048 Jerzmanowice 371B
W ramach projektu będą się odbywać następujące działania:

  • plastykoterapia, - trening kulinarny,
  • muzykoterapia, - porady psychologa,
  • wycieczka krajoznawcza, - kurs tańca,
  • integracyjne spotkania kulturalne.

Wydarzeniem rozpoczynającym projekt jest przedstawienie teatralne pt. ”Światłość w ciemności świeci” 
które odbędzie się w dniu 27.02.2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach 366.

Przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach według scenariusza Doroty i Adama Szafrańców.

dowiedz się więcej
19-02-2014 - Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy
Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób
z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia
trwać będzie od 2 do 4 kwietnia 2014 roku

Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy w Jerzmanowicach w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Ujastek 5b w Nowej Hucie (budynek Ambulatorium ZOZ) z wyznaczonym terminem i godziną.

Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, p.114, tel. 12 3895247 wew. 133, e-mail: akowalik@jerzmanowice-przeginia.pl

dowiedz się więcej
1
. . .
177 178 179
. . .
191
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec