Aktualności

13-08-2014 - Zaproszenie na Naradę Obywatelską 19/08/2014
Zaproszenie na Naradę Obywatelską 19/08/2014

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza Organizacje Społeczne oraz wszystkich Mieszkańców
z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do uczestnictwa i czynnego udziału w

KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w formie NARADY OBYWATELSKIEJ
Konsultacje odbędą się 19 sierpnia 2014 roku o godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy)

Temat: BUDŻET OBYWATELSKI na 2015 rok

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
13-08-2014 - Budżet Obywatelski na 2015 rok
Budżet Obywatelski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR O/111/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), §2 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 Załącznika do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLVII/259/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 615) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015.
  2. Ustala się Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Gminy Jerzmanowice-Przeginia, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życia z dniem podpisania.

dowiedz się więcej
07-08-2014 - Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 14 VIII - 1 IX 2014
Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 14 VIII - 1 IX 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 14-08-2014 r. – 01-09-2014 r.

dowiedz się więcej
06-08-2014 - Nowy wzór dowodu osobistego
Nowy wzór dowodu osobistego

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

dowiedz się więcej
05-08-2014 - Utrudnienia w ruchu drogowym 6-20 VIII 2014
Utrudnienia w ruchu drogowym 6-20 VIII 2014

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami remontowymi na drogach gminnych w miejscowościach:

JERZMANOWICE K600173 - k/lecznicy "ścieżki"
CZUBROWICE K600219 - droga "Borowa"

w dniach 6-20 sierpnia 2014 roku utrudniony będzie przejazd.

 

dowiedz się więcej
04-08-2014 - Utrudnienia w ruchu drogowym 4-7 VIII 2014
Utrudnienia w ruchu drogowym 4-7 VIII 2014

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami remontowymi na drogach gminnych w miejscowości:

JERZMANOWICE K600187 - w kierunku Jaskini Nietoperzowej
JERZMANOWICE K600176 - droga do Metla

w dniach 4-7 sierpnia 2014 roku utrudniony będzie przejazd.

 

dowiedz się więcej
1
. . .
150 151 152
. . .
176
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec