Aktualności

17-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Podinsp. ds. inwestycji

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Podinspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
03-01-2014 - Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji
Nabór na stanowisko pracy - Insp. ds. inwestycji

Wynik postępowania dostępny w BIP

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
Inspektor ds. inwestycji

 

dowiedz się więcej
31-12-2013 - Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"
Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"

Pomyślnie zakończono pierwszą edycję Jerzmanowickiego Festiwalu Archeologicznego - festiwal, warsztaty, lokalna tradycja”. Organizatorami Festiwalu był Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Gminny Ośrodek Kultury Jerzmanowicach oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie wspólnie z firmą Eurokreator. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina, której Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest członkiem.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia znajduje się na terenie występowania prastarej kultury jerzmanowickiej z czego niewiele osób zamieszkujących te tereny zdaje sobie sprawę. Wójt Gminy - Adam Piaśnik od dłuższego czasu czynił starania, by ten jakże ważny zasób prehistoryczny trafił do szerszego grona odbiorców, a w szczególności do młodzieży, tak by świadomość kultury jerzmanowickiej trwała nie tylko w pamięci ekspertów. W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie”, dbając przede wszystkim o kultywowanie lokalnego dziedzictwa - tradycji i kultury zainicjował współpracę z Muzeum Archeologicznym w Krakowie czego owocem był Festiwal Archeologiczny.

Głównym celem tego Festiwalu było zwrócenie mieszkańcom, a w szczególności młodzieży szkolnej uwagi, na jakże cenne dziedzictwo wokół jakiego dorastają i wychowują się. Mają bowiem niebywałą okazję zamieszkiwać obszar Gminy na terenie której kilkadziesiąt tysięcy lat temu narodziła się odrębna kultura jerzmanowicka - uważana przez wielu specjalistów za jedną z ciekawszych kultur tamtej epoki.

dowiedz się więcej
16-12-2013 - Zarządzenie Nr O/202/2013
Zarządzenie Nr O/202/2013

Zarządzenie Nr O/202/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 16.12.2013 r.

w sprawie (IR.6825.2.2013.RR, IR.6825.1.7.2013.RR): umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP - kart i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.

 

dowiedz się więcej
09-12-2013 - Program "Na własne konto"
Program "Na własne konto"

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Z terenu Gminy w programie weźmie udział Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej z Jerzmanowic,
w którym w okresie ferii zimowych 2014 przeprowadzone zostaną zajecia z programu. 

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu "Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.  

więcej szczegółów na stronie projektu: http://www.nawlasnekonto.pl/

dowiedz się więcej
26-11-2013 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości

11 listopada to symboliczna data dla nas Polaków, święto odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej, święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku. Po wojnie - Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny Grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

Nie mniej ważne obchody tego święta odbywają się na teranie naszej Gminy Jerzmanowice-Przeginia, które wspólnie przeżywaliśmy już po raz piaty. W tym roku obchody tej uroczystości były połączone z 330. rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej i odbywały się w ramach programu FESTIWAL KULTURY PAMIĘCI. Uroczystość była realizowana w dwóch etapach.

dowiedz się więcej
1
. . .
150 151 152
. . .
161
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec