Aktualności

24-07-2014 - Podsumowanie Jubileuszu 60. lecia OSP Gotkowice
Podsumowanie Jubileuszu 60. lecia OSP Gotkowice

Jubileusz 60 lat, to znaczący czas w historii. To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości. Świętowanie Jubileuszu 60. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach rozpoczęto w niedzielę odpustową 29 czerwca 2014 roku uroczystą Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, odprawioną przez Proboszcza Parafii Jerzmanowice ks. Kazimierza Szczęsnego oraz ks. Krzysztofa Pasek z Parafii olkuskiej.

Pododdziały strażaków wprowadzone zostały do kaplicy pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach przez dowódcę uroczystości - komendanta gminnego dh Jerzego Adamczyka w asyście Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic pod batutą tamburmajora Mariusza Mazura. Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną całej uroczystości. W obchodach jubileuszowych wzięły udział wszystkie Jednostki OSP z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (OSP Czubrowice, OSP Jerzmanowice, OSP Łazy, OSP Przeginia, OSP Racławice, OSP Sąspów, OSP Szklary) oraz zaprzyjaźnione z sąsiedniej Gminy: OSP Sułoszowa I, OSP Sułoszowa II i OSP Wola Kalinowska. Na zaproszenie odpowiedzieli również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którego reprezentował st. kpt. Zbigniew Głąb, jak także dh Łukasz Smółka - Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Obecni na uroczystości byli także Adam Piaśnik - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - jednocześnie Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, jego poprzednik Józef Hrabia, Radni Gminy, Sołtysi i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz kpt. Marcin Grabowski z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - wieloletni przyjaciel gotkowickiej straży pożarnej.

dowiedz się więcej
24-07-2014 - Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek" - termin wydłużony!
Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek" - termin wydłużony!

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujacych i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o zgłoszenie się do GOPS w dniach 21-30 lipca 2014 roku

Wszelkich informacji udziela GOPS w Jerzmanowicach
tel. 12 38 95 247 wew. 121 lub bezpośrednio tel. 12 38 95 079
http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
18-07-2014 - Wakacje z ekologią
Wakacje z ekologią

Wakacje z Ekologią realizowane przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w ramach Programu pn. "Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia". Program finansowany jest ze środków krajowych w ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

dowiedz się więcej
17-07-2014 - Przedszkole "LOKOMOTYWA" w Czubrowicach
Przedszkole "LOKOMOTYWA" w Czubrowicach

Przedszkole "LOKOMOTYWA" zaprasza dzieci już 1 września 2014 roku!

Projekt "Lokomotywa - niepubliczne przedszkole w Czubrowicach" realizowane jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach określonych w Projekcie. 

dowiedz się więcej
17-07-2014 - 71. rocznica Pacyfikacji Wsi Łazy
71. rocznica Pacyfikacji Wsi Łazy

W niedzielę, 13 lipca 2014 roku, odbyły się w Łazach uroczystości związane z 71. rocznicą pacyfikacji wsi przez Gestapo. O godz. 9.00 odprawiona została Msza Św. Rankiem 16 lipca 1943 roku niemiecka tajna policja wspierana przez hitlerowskie wojska rozpoczęła akcję pacyfikacyjną w Łazach. Bezpośrednim powodem działań były informacje, że wieś wspiera partyzantów operujących w okolicznych lasach. Mieszkańców podzielono na dwie grupy: kobiety z dziećmi oraz starców zamknięto w jednej ze stodół, resztę mieszkańców spędzono na plac i rozpoczęto przesłuchania. Leżeli w palącym słońcu od rana do wieczora; każdego kto tylko się poruszył bito i kopano; brutalnie katowano rzekomych podejrzanych o współpracę z partyzantami. W tym samym czasie przeprowadzana była rewizja w domach. W czasie pacyfikacji zakatowano cztery osoby. Niemcy nie znalazłszy żadnych dowodów potwierdzających oskarżenia zdecydowali o zakończeniu akcji i wieczorem zwolnili resztę mieszkańców Łaz. Pomimo brutalności hitlerowskich zbrodniarzy nikt z mieszkańców Łaz nie wydał partyzantów. Nawet w obliczu śmierci nikt nie odważył się zdradzić, kto i w jaki sposób wspierał partyzantów. O ofiarach tamtych wydarzeń przypomina pomnik zlokalizowany w centrum wsi naprzeciw schroniska młodzieżowego. Prawdopodobnie tylko dzięki odwadze mieszkańców Łaz akcja pacyfikacyjna nie skończyła się tak dużą tragedią, jak podobna, przeprowadzona kilka dni później w sąsiednich Radwanowicach, gdzie rozstrzelano 32 osoby.

Po zakończeniu Mszy Św. w kaplicy w Łazach, odprawionej w intencji pomordowanych w pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych i na frontach II wojny światowej, przybyli na uroczystości rocznicowe goście i mieszkańcy Łaz przemaszerowali pod pomnik gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i uczczenie poległych minutą ciszy. Kwiaty złożyli: Józef Lassota - Poseł na Sejm RP, mł. brg. mgr inż. Stanisław Nowak - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Adam Piaśnik - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Marek Tucharz - sołtys wsi Łazy, Janusz Chochół - Prezes OSP Łazy, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łaz, dr Czesław Żurowski z małżonką, który przeżył pacyfikację. Hołd poległym oddali także druhowie z Jednostek OSP z terenu Gminy.

Bezpośrednio po obchodach rocznicowych zgromadzeni przeszli do siedziby OSP Łazy gdzie nastąpiło przekazanie na wyposażenie sprzętu przeciwpożarowego dla wszystkich Jednostek OSP z terenu Gminy dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - „BEZPIECZNY STRAŻAK”.  

dowiedz się więcej
17-07-2014 - Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.
Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.

Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne - to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia - a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL. Nowa ustawa o zbiórkach publicznych została opublikowana 17 kwietnia 2014 r. i wejdzie w życie po 3 miesiącach. Portal ZBIORKI.GOV.PL ma ruszyć razem z nową ustawą.

Co się zmienia od 18 lipca 2014 r. ze zbiórkami?

  • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez żadnych dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu w Polsce.
  • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko to po to, by – nie tylko urzędnik –ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji, o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
dowiedz się więcej
16-07-2014 - Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek"
Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek"

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujacych i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o zgłoszenie się do GOPS w dniach 21-30 lipca 2014 roku

Wszelkich informacji udziela GOPS w Jerzmanowicach
tel. 12 38 95 247 wew. 121 lub bezpośrednio tel. 12 38 95 079
http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
1
. . .
143 144 145
. . .
168
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec