Aktualności

28-03-2014 - Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014
Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2014

ZARZĄDZENIE Nr O/ 26 /2014
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (Dz. U. 2010.127.857 tj.) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz zarządzenia Nr O/10/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, jak także uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/14/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku:  

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku”

Klub Sportowy "Płomień 2010" Jerzmanowice

20 000,00 zł

2

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy "FITBALL" Szklary

10 000,00 zł

3

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2014 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini

15 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2015 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł powiązany: 

05/02/2014 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku

dowiedz się więcej
28-03-2014 - Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR
Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze ZHR

W sobotę 22 marca 2014 roku na terenie Dolinek Krakowskich odbyły się Manewry Hufca Harcerzy Kraków Podgórze należącego do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zrzesza on drużyny harcerzy i gromady zuchowe działające na terenie dzielnicy Podgórze, os. Ruczaj, Pychowic, Łagiewnik, Woli Duchackiej, os. Kurdwanów, Rżąki, Płaszowa, Przewozu oraz Skawiny i Prus (gmina Kocmyrzów).

W manewrach wzięło udział 110 harcerzy z czego ponad 30 brało w nich udział w ramach KursuZastępowych Młody Las XIX, którego biwak odbywał się w dniach 21-23 III w Łazach. Organizatorem Manewrów był pwd. Andrzej Dorobisz HR, akcja została przygotowana we współpracy z grupą instruktorów Hufca, na czele którego stoi hufcowy phm. Szymon Pyzik HR. Komendantem kursu był pwd. Sebastian Liszka HO.

Manewry miały formę zaplanowanej na szeroką skalę gry terenowej i rozpoczęły się w godzinach porannych od zjechania się drużyn i wyjazdu pociągiem z Krakowa Jedna część harcerzy wysiadła w Zabierzowie, druga w Rudawie. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy duże grupy (zgrupowania), które działały pod znakami Rysia, Żubra i Niedźwiedzia. W nich harcerze ruszyli by zająć punkty startowe w miejscowościach Radwanowice, Brzezinka, Więckowice, Kobylany, Karniowice, Bolechowice. Czwartą grupę stworzyli uczestnicy kursu Młody Las XIX. Rozpoczynali oni manewry z miejscowości Łazy i Szklary. Każde zgrupowanie liczyło 25-30 osób. Zasadniczą częścią działań była gra strategiczno-terenowa, trwająca 4 godziny. W jej trakcie drużynowi wcielili się w rolę dowódców kierujących podległymi sobie oddziałami. Celem było zdobycie jak największej liczby punktów strategicznych rozmieszczonych w miejscowościach startowych oraz Dolinie Kobylańskiej, Będkowicach i Dolinie Będkowskiej. Aby tego dokonać oddziały musiały oznaczyć punkt jako zajęty przez swoje zgrupowanie i utrzymać go do końca gry. Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy oddziałami z różnych zgrupowań była rozstrzygana w formie gier harcerskich, wymagających wykazania się sprawnością fizyczną, zaradnością i pomysłowością. Były to m.in. „walki kogutów”, modyfikowany skok w dal, spalanie zapałki w jak najdłuższym czasie, wyścigi na jednej nodze czy pojedynek na kciuki. Po zakończeniu pierwszej części odbyło się tzw. przegrupowanie – harcerze spotkali się w Dolinie Kobylańskiej, gdzie mogli odpocząć i zjeść posiłek samodzielnie przygotowany na ognisku. W tym czasie organizatorzy manewrów zbierali punkty strategiczne podliczając wyniki pierwszej części.

dowiedz się więcej
28-03-2014 - OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014 - Eliminacje Gminne
OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2014 - Eliminacje Gminne

19 marca br. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach odbyły się eliminacje gminne profilaktyczno – pożarniczego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Informacja nt. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z załącznikami została przesłana do wszystkich szkół oraz jednostek na terenie naszej gminy w celu przeprowadzenia eliminacji dla dwóch grup wiekowych I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych oraz II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych. 

dowiedz się więcej
25-03-2014 - Inspekcja Służby Więziennej z Katowic i Krakowa
Inspekcja Służby Więziennej z Katowic i Krakowa

We wtorek, 11 marca Dyrektorzy Okręgowi Inspektoratów Służby Więziennej z Katowic i Krakowa wraz z Wójtem Gminy i Radnymi Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia oglądali efekty prac wykonanych w lutym br. w szkołach samorządowych na terenie Gminy przez osadzonych z Zakładu Karnego w Trzebini.

Z inicjatywy Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika od ponad miesiąca na terenie Gminy pracują osadzeni z Zakładu Karnego w Trzebini. Wykonują bieżące prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe w obiektach i otoczeniu szkół samorządowych na terenie Gminy, m.in. uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, naprawa i konserwacja wyposażenia, sprzętów, drzwi, ogrodzenia, sprzątnie pomieszczeń, w tym piwnic i magazynów, porządkowanie i sprzątanie placów szkolnych i bezpośredniego otoczenia szkół.

Efekty tych prac oglądali Radni Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia (Andrzej Babiuch, Stanisława Gzyl, Zofia Kaleta, Halina Kurek) wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Synowcem i Janem Hrabia. W wizytacji uczestniczyli również funkcjonariusze Służby Więziennej: Dyrektor Okręgowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach płk Mirosław Gawron, Dyrektor Okręgowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie płk Krzysztof Trela, Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Mirosław Cholewa, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie mjr Tomasz Wacławek. Dyrektorzy szkół zgodnie zachwalali zaangażowanie i pracowitość osadzonych, prosząc jednocześnie o dalszą kontynuację w swoich placówkach prowadzonych przez osadzonych prac. Z kolei Wójt Adam Piaśnik podkreślił dobrą współpracę i sprawną organizację ze strony Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Mirosława Cholewa.

Dodajmy, że z inicjatywy Wójta Adama Piaśnika dzięki życzliwości i przychylności Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie płk Krzysztofa Trela na terenie Gminy od blisko dwóch lat pracują osadzeni z Zakładu Karnego w Trzebini. Osadzeni pracują nieodpłatnie, Gmina opłaca jedynie ich transport, szkolenia PHP, badania lekarskie, posiłki. Dotychczas osadzeni wykonali bieżące prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe m.in. w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół, przy Urzędzie Gminy, na placu zabaw w Czubrowicach, placach komunalnych, drogach gminnych, przy rowach i poboczach dróg. Wartość prac wykonanych w samym 2013 roku szacowana jest na przeszło 250 tyś. złotych.

 
 
dowiedz się więcej
25-03-2014 - Podsumowanie uroczystego otwarcia sali gimnastycznej w Przegini
Podsumowanie uroczystego otwarcia sali gimnastycznej w Przegini

Uroczystości 3 marca 2014 roku rozpoczęły się od mszy świętej w przegińskim kościele, skąd młodzież i goście przeszli do szkoły. Tych drugich było bardzo wielu - począwszy od władz gminy, radnych i sołtysów, przez władze powiatu, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Komendanta Powiatowej Policji, Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, piłkarzy "Cracovii", przedstawicieli Akademii Mistrzów Cracovia i Akademii Piłkarskiej Orbita, aż po posłów i senatora.

Wszystkich bardzo serdecznie witał Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, który przy okazji dziękował osobom, które wspierały gminę w realizacji tej inwestycji, m.in. posłowi na Sejm RP i jednocześnie przewodniczącemu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneuszowi Rasiowi, Mariannie Kołodziejczyk, która jeździła do Warszawy, wspierając starania o dotację.

Budowa sali trwała od 2006 roku i kosztowała ponad 2,2 mln zł. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” wyniosła 590 tysięcy złotych. Pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przegini posiada wymiary 12x24 metry. Znajduje się tam również zaplecze socjalne (szatnie i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), magazyny i wyposażenie (sprzęt sportowy, rozsuwane trybuny oraz monitoring). Na sali gimnastycznej mogą być rozgrywane zawody w piłce siatkowej na poziomie krajowym, a w pozostałych dyscyplinach możliwe są turnieje do poziomu szkolnego.

dowiedz się więcej
17-03-2014 - Dyktando o Pióro Wójta Gminy
Dyktando o Pióro Wójta Gminy

Dnia 5 marca w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini odbył się finał Gminnego Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do konkursu, po przejściu szkolnych eliminacji, przystąpiło 31 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Szkoła gościła młodych pretendentów do tytułu Mistrza z placówek w Jerzmanowicach, Gotkowicach, Sąspowie, Racławicach oraz Czubrowicach oraz reprezentantów z Przegini. Wszyscy zostali uroczyście powitani na sali gimnastycznej. Zaraz po tym przedstawiciele z klas starszych udali się do innej sali, gdzie przystąpili do konkursu, młodsi uczniowie swoje zmagania przeżywali na sali gimnastycznej. Teksty obu dyktand – każda grupa wiekowa pisała inne dyktando - nie należały do najłatwiejszych. Wśród wielu trudnych wyrazów należało się wykazać znajomością pisowni między innymi słów takich jak: żerdzi, gżegżółka, móżdżek, półcień, histeryczny, dzierżyć czy też najohydniejszy.

W kategorii uczniów młodszych poziom był bardzo wyrównany, nie mniej komisja sprawdzająca prace według wcześniej ustalonych kryteriów, wybrała następujących zwycięzców:

  • I miejsce – Emilia Sikorska SP Jerzmanowice
  • II miejsce – Jakub Dziedzic SP Jerzmanowice
  • III miejsce – Paulina Mosurek SP Przeginia

W kategorii klas starszych poziom był nieco bardziej zróżnicowany, ale dzięki temu bez większych problemów udało się wyłonić zwycięzcę . Nagrodę „Złotego Pióra” oraz tytuł Gminnego Mistrza Ortografii zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Przegini Aleksandra Piekarz z klasy V. A tak wyglądają pełne wyniki w kategorii klas IV-VI:

  • I miejsce – Aleksandra Piekarz SP Przeginia
  • II miejsce – Paulina Filipek SP Jerzmanowice
  • III miejsce – Jagoda Szymańska SP Racławice

Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pan Adam Piaśnik. W kilku słowach podziękował uczniom za udział, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu i zaproponował, aby takie spotkania na stałe weszły do programu szkolnego. Sukces, jakim okazały się zmagania, pozwala wierzyć, że nie był to ostatni taki konkurs w Szkole Podstawowej w Przegini. 

dowiedz się więcej
17-03-2014 - XII Powiatowe Zawody Narciarskie Szkół Gimnazjalnych (Gimnazjada)
XII Powiatowe Zawody Narciarskie Szkół Gimnazjalnych (Gimnazjada)

W dniu 7 marca 2014 w Spytkowicach koło Rabki odbyły się powiatowe mistrzostwa w narciarstwie alpejskim (Gimnazjada). W zawodach uczestniczyli uczniowie z naszej Gminy. Miło nam poinformować że trójka uczestników: Dominika Czarnul, Magdalena Izdebska, Marcin Izdebski; uzyskała awans do wojewódzkich mistrzostw w narciarstwie alpejskim, które odbędą się 20 marca w Kluszkowcach. Ponadto Pan Leszek Sępek zajął drugie miejsce oraz Tomasz Kiszka czwarte w zawodach o Puchar Starosty Krakowskiego w kategorii open opiekunów. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów. 

dowiedz się więcej
1
. . .
137 138 139
. . .
153
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec