Aktualności

23-09-2014 - Pieczone 2014
Pieczone 2014

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na Pieczone 2014 do Sąspowa. Podczas imprezy nastąpi podsumowanie projektu "Okaż kulturę i chroń naturę" realizowanego w Gminie. W programie m.in. koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa, występ Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, występ grupy Zespołu SOKOŁY, pokaz mody ekologicznej i warsztaty, jak także degustacja potraw tradycyjnych.

dowiedz się więcej
19-09-2014 - Sprzątanie Świata w Gminie 2014
Sprzątanie Świata w Gminie 2014

Akcja realizowana jest w ramach programu pn. „Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia”. Program finansowany jest ze środków krajowych w ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
dowiedz się więcej
19-09-2014 - Głosowanie! - Budżet Obywatelski na 2015 rok
Głosowanie! - Budżet Obywatelski na 2015 rok

GŁOSOWANIE - BUDŻET OBYWATELSKI NA 2015 ROK

Na podstawie §5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok, pozytywnie zweryfikowane zadania zostają poddane pod głosowanie.

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia zameldowani, którzy ukończyli 18 lat w głosowaniu poprzez wypełnienie Ankiety, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Ankietę w formie papierowej udostępnia się w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku, a także w formie interaktywnej na platformie Decydujmy Razem.

Głosowanie odbywa się w terminie od 22 września 2014 roku do 29 września 2014 roku

Ankieta dla sołectwa: Pobierz do samodzielnego wydruku
Czubrowice pobierz
Jerzmanowice pobierz
Łazy pobierz
Przeginia pobierz
Racławice pobierz

Jednocześnie informuje się, że wnioski złożone dla Sołectwa: Sąspów, Szklary i Gotkowice zgodnie z §6 ust.4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok zostaną przyjęte do realizacji bez poddania pod głosowanie. 

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
19-09-2014 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - październik 2014
Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - październik 2014

KOMUNIKAT
Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 18 października 2014 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszanką mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliy w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy.

W okres wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu,
 • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
dowiedz się więcej
18-09-2014 - Zweryfikowana lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
Zweryfikowana lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie §4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę zadań zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie.

LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE

Sołectwo Przeginia

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Rozbudowa wodociągu przy drodze „Południowej” od Nr 253 do Nr 263A w Przegini

15.000,00 zł

2

Budowa ogrodzenia i niwacja terenu zielonego (Przeginia działka 1259/1 i 891/55 za kościołem)

15.000,00 zł

3

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Pańskie”

15.000,00 zł

Sołectwo RACŁAWICE

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Racławicach

15.000,00 zł

2

Projekt budowy remizy - przebudowa

15.000,00 zł

Sołectwo CZUBROWICE

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Zamontowanie światła ulicznego (przy drodze Chrzanowska Czubrowice nr drogi K600197)

15.000,00 zł

2

Zakup sprzętu inwestycyjnego: zmywarka, kuchenka, sztandar

15.000,00 zł

Sołectwo ŁAZY

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Wykonanie projektu na odcinek chodnika w miejscowości Łazy (od parkingu boiska sportowego w kierunku Remizy OSP)

15.000,00 zł

2

Wyposażenie Remizy OSP Łazy

15.000,00 zł

Sołectwo JERZMANOWICE

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

„Jedz zdrowo, wyglądaj sportowo” (zakup sprzętu sportowego)

15.000,00 zł

2

Modernizacja samochodów pożarniczych w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

15.000,00 zł

Sołectwo SĄSPÓW

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Remiza OSP - Sąspów

15.000,00 zł

Sołectwo SZKLARY

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Mikroniwelacja terenu w miejscowości Szklary nad Pomnikiem (dz. nr 594)

15.000,00 zł

Sołectwo GOTKOWICE

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Wykonanie utwardzenia terenu działki, wykonanie miejsc postojowych na działce 318 w Gotkowicach

15.000,00 zł

Jednocześnie informuje się, że wnioski złożone dla Sołectwa: Sąspów, Szklary i Gotkowice zgodnie z §6 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok zostaną przyjęte do realizacji bez poddania pod głosowanie.

 

LISTA ZADAŃ ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE

Sołectwo PRZEGINIA

Nr

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt zadania

1

Zakup mebli na wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Przegini (parter - pomieszczenia po poczcie)

15.000,00 zł

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
17-09-2014 - Termin wyłożenia Studium do publicznego wglądu
Termin wyłożenia Studium do publicznego wglądu

W nawiązaniu do informacji z dnia 01/07/2014 - Wznowienie prac nad projektem Studium, z uwagi na trwające uzgodnienia projektu Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy informuje się, że projekt Studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu w terminie późniejszym, a nie jak zakładano we wrześniu. Nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informacja z zakładki: Informator > Planowanie przestrzenne > Studium

dowiedz się więcej
02-09-2014 - Świadczenia rodzinne w roku szkolnym 2014/2015
Świadczenia rodzinne w roku szkolnym 2014/2015

Przypominamy iż od dnia 1 września 2014 r. w GOPS Jerzmanowice przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Ponadto od dnia 1 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:

 • zaświadczenia o dochodzie za rok 2013 z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny;
 • PIT rozliczeniowy za rok 2013 złożony do Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny;
 • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym za rok 2013;
 • ksero kopia dowodu osobistego obydwojga rodziców;
 • zaświadczenie dzieci ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuację nauki;
 • numer konta bankowego na który mają być przesyłać świadczenia rodzinne;

więcej informacji na stronie GOPS pod adresem: http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
1
. . .
133 134 135
. . .
161
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec