Aktualności

03-10-2014 - Wyniki Głosowania - Budżet Obywatelski na 2015 rok
Wyniki Głosowania - Budżet Obywatelski na 2015 rok

WYNIKI GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI NA 2015 ROK

Na podstawie §6. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał przeliczenia głosów oddanych na złożone i zweryfikowane pozytywnie wnioski.

W wyznaczonym terminie oddano ogółem 1840 głosów w tym:
1) do urny wrzucono 1773 głosy (z czego nieważnych 93)
2) za pośrednictwem platformy Decydujmy Razem oddano 67 głosów

LISTA ZADAŃ WEDŁUG LICZBY OTRZYMANYCH GŁOSÓW

Sołectwo PRZEGINIA

Nr

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

3

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Pańskie”

481

1

Rozbudowa wodociągu przy drodze „Południowej” od Nr 253 do Nr 263A w Przegini

162

2

Budowa ogrodzenia i niwacja terenu zielonego (Przeginia działka 1259/1 i 891/55 za kościołem)

118

Razem

761

Sołectwo RACŁAWICE

Nr

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

2

Projekt budowy remizy - przebudowa

155

1

Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Racławicach

31

Razem

186

Sołectwo CZUBROWICE

Nr

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

2

Zakup sprzętu inwestycyjnego: zmywarka, kuchenka, sztandar

244

1

Zamontowanie światła ulicznego (przy drodze Chrzanowska Czubrowice nr drogi K600197)

43

 

Razem

287

Sołectwo ŁAZY

Nr

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

2

Wyposażenie Remizy OSP Łazy

75

1

Wykonanie projektu na odcinek chodnika w miejscowości Łazy (od parkingu boiska sportowego w kierunku Remizy OSP)

8

Razem

83

Sołectwo JERZMANOWICE

Nr

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

2

Modernizacja samochodów pożarniczych w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

238

1

„Jedz zdrowo, wyglądaj sportowo” (zakup sprzętu sportowego)

192

Razem

430

Więcej informacji na platformie www.decydujmyrazem.org

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
23-09-2014 - Pieczone 2014
Pieczone 2014

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na Pieczone 2014 do Sąspowa. Podczas imprezy nastąpi podsumowanie projektu "Okaż kulturę i chroń naturę" realizowanego w Gminie. W programie m.in. koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa, występ Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, występ grupy Zespołu SOKOŁY, pokaz mody ekologicznej i warsztaty, jak także degustacja potraw tradycyjnych.

dowiedz się więcej
19-09-2014 - Sprzątanie Świata w Gminie 2014
Sprzątanie Świata w Gminie 2014

Akcja realizowana jest w ramach programu pn. „Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia”. Program finansowany jest ze środków krajowych w ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
dowiedz się więcej
19-09-2014 - Głosowanie! - Budżet Obywatelski na 2015 rok
Głosowanie! - Budżet Obywatelski na 2015 rok

GŁOSOWANIE - BUDŻET OBYWATELSKI NA 2015 ROK

Na podstawie §5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok, pozytywnie zweryfikowane zadania zostają poddane pod głosowanie.

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia zameldowani, którzy ukończyli 18 lat w głosowaniu poprzez wypełnienie Ankiety, której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Ankietę w formie papierowej udostępnia się w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia w formie przeznaczonej do samodzielnego wydruku, a także w formie interaktywnej na platformie Decydujmy Razem.

Głosowanie odbywa się w terminie od 22 września 2014 roku do 29 września 2014 roku

Ankieta dla sołectwa: Pobierz do samodzielnego wydruku
Czubrowice pobierz
Jerzmanowice pobierz
Łazy pobierz
Przeginia pobierz
Racławice pobierz

Jednocześnie informuje się, że wnioski złożone dla Sołectwa: Sąspów, Szklary i Gotkowice zgodnie z §6 ust.4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015 rok zostaną przyjęte do realizacji bez poddania pod głosowanie. 

Informacja z zakładki: Informacje> Konsultacje społeczne

 
dowiedz się więcej
19-09-2014 - Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - październik 2014
Uwaga! Ochronne szczepienie lisów - październik 2014

KOMUNIKAT
Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 18 października 2014 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszanką mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliy w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy.

W okres wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:

  • nie wchodzić na teren lasu,
  • zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
  • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
  • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
  • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
dowiedz się więcej
1
. . .
119 120 121
. . .
148
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec